RÜCU
Haz30

RÜCU

Geri dönme. Bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde gayrimenkulün mülkiyetinin bağışlayana geri dönmesidir. Rücu şartı, yalnızca bağışlayan kişiye tanınan bir haktır, bir başkası lehine tesis...

Devamını Oku
RÖPERLİ KROKİ
Haz30

RÖPERLİ KROKİ

Ada veya parsellerin, yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılmış olduğu...

Devamını Oku
RÖLÖVE PROJE
Haz30

RÖLÖVE PROJE

Var olan bir yapının, yerinde tespit edilen ölçüleriyle gerçek durumunu gösteren...

Devamını Oku
RIZAEN KAMULAŞTIRMA
Haz30

RIZAEN KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırılacak gayrimenkulün sahibi kamulaştırmaya razı olursa, Tapu Sicil Müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek, gayrimenkul sahibi ile kamulaştırmayı yapan idarenin temsilcisi beraberce imzalarlar. Esas itibariyle bu işlemin satıştan bir farkı yoktur. Yasa gereği, anlaşma ile yapılan bu tür kamulaştırmalarda daha sonradan tezyid-i bedel (bedel arttırmak için dava açma) hakkı ortadan...

Devamını Oku
RIZAİ FERAĞ
Haz30

RIZAİ FERAĞ

Bir kimsenin kendi isteğiyle gayrimenkulünü devretmek üzere Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenen resmi senedi imzalaması. Özellikle kamulaştırma işlemlerinde taşınmaz maliki kamulaştırmaya razı olursa bizzat Tapu Sicil Müdürlüğüne gelerek resmi senedi kamulaştıran idare temsilcisiyle birlikte imzalayarak rıza-i ferağ...

Devamını Oku
RIZAİ TAKSİM
Haz30

RIZAİ TAKSİM

Bir gayrimenkule sahip olan paydaşların anlaşarak bölüşümü...

Devamını Oku
RIZAİ İFRAZ
Haz30

RIZAİ İFRAZ

Arazi sahibinin kendi isteğiyle arazisini parçalara ayırması. Hisseli gayrimenkullerde tüm hissedarların muvafakatinin alınması...

Devamını Oku
REVİZYON İMAR PLANI
Haz30

REVİZYON İMAR PLANI

Günün koşullarına uymayan, uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan veya eksikliği görülen planın bir bölümünün veya tamamının tekrar...

Devamını Oku
RESTORASYON PROJE
Haz30

RESTORASYON PROJE

Eski yapının başlangıçtaki durumuna getirilebilmesi amacıyla, daha önce hazırlanmış rölöve projeden yararlanarak çizilen, yenileme...

Devamını Oku
RESTİTÜSYON PROJE
Haz30

RESTİTÜSYON PROJE

Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının, elde mevcut bulunan fotoğraf, eskiz, kalıntı türü kaynaklardan yola çıkarak orijinal haline getirilmesi için hazırlanan...

Devamını Oku