Taşınmaz Malların Artıları ve Eksileri
Eki09

Taşınmaz Malların Artıları ve Eksileri

Taşınmaz mallar, enflasyon karşısında yatırımcıların birikimlerini korur ve enflasyonun üstünde kazanç sağlar… Gayrimenkul piyasasının etkinliğinin az olmasının sebepleri: Gayrimenkullerin değerinin subjektif olması (kişilere göre görece değişiklik arz etmesi), Her taşınmazın kendine özgü olması, Kaynakların, belli bir yere bağlandıktan sonra taşınamıyor olması, Yatırımdan zarar etme ihtimali, Yeni bir yer arama – bulma...

Devamını Oku
Taşınmaz Sahibi Olmayandan Satın Alma – El Atmanın Önlenmesi Davası
May27

Taşınmaz Sahibi Olmayandan Satın Alma – El Atmanın Önlenmesi Davası

Satıcının zilyetliğe sahip olmadığı durumda, alıcıya teslimi vaki olmamışsa, alıcının, zilyet olduğu belirlenen davalıya karşı açtığı ve zilyetliğe dayanan davasının reddi gerekir. Taraflar arasındaki, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen, 23.2.1989 gün ve 647-111 sayılı kararın incelenmesinin, davalı vekili tarafından...

Devamını Oku
Emlak Vergisinin Sakarya’da Konut Satışlarına Etkisi
Mar28

Emlak Vergisinin Sakarya’da Konut Satışlarına Etkisi

Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerdeki emlak vergisi oranı iki kat arttı. Büyükşehirlerdeki gayrimenkul sahipleri hem birim değerleri, hem de vergi oranındaki artış nedeniyle daha fazla vergi ödüyor. Artan emlak vergilerinin Sakarya’nın da aralarında bulunduğu büyükşehirlerde arsa ve konut satışlarına az da olsa etkisi oldu. Zira tapu harçlarının hesaplanmasında emlak vergisi değeri esas alınıyor. Bu da satış ve devirlerde tapu...

Devamını Oku
Alım Hakkının Kapsamı
Eki23

Alım Hakkının Kapsamı

Bir hukuki işlem gereği, bir gayrimenkulü tek taraflı irade açıklamasıyla satın alabilme hakkına, iştira hakkı (alım hakkı) denir. Bu hak, satış sözleşmesinin yapılmasını karşı taraftan isteme hakkı değildir, satış sözleşmesini tek taraflı irade açıklamasıyla yapabilme hakkıdır. Alım hakkı (iştira hakkı), satış vaadinden farklı olarak talep hakkı değil, yenilik doğuran bir haktır. Alım hakkı devredilemez fakat malikin isteğiyle...

Devamını Oku
Kat Mülkiyetinde Önalım Hakkı Var mıdır?
Eki07

Kat Mülkiyetinde Önalım Hakkı Var mıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 8’e göre kat mülkiyeti kurulmuş olan bir gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden birinin satılması durumunda diğer kat maliklerinin önalım hakkı yoktur. Kat irtifaklı bağımsız bölümler için de aynı şey geçerlidir. Fakat söz konusu bağımsız bölümün birden çok hissedarı var ise birinin hissesini satması durumunda diğer hissedarların önalım hakkı vardır. Bir apartmandaki dairelerden biri satılığa çıktığı...

Devamını Oku
Ticari Gayrimenkul Teslimlerinde KDV Oranı
Eyl27

Ticari Gayrimenkul Teslimlerinde KDV Oranı

Bir işletme aktifine kayıtlı olan veya ticari bir işletmeye ait olmasa bile ticari faaliyet kapsamında teslimi yapılan veya müzayede alanında satışı yapılan arsa ve araziler ile işyeri vasfındaki gayrimenkuller net alan hesabına bakılmaksızın % 18 KDV oranına tabidir. Ayrıca 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre KDV konusuna giren bir işlem kapsamında (bir işletmeye ait olması, ticari faaliyet kapsamında teslimi, müzayedede...

Devamını Oku
Gayrimenkul Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranları
Eyl26

Gayrimenkul Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranları

Gayrimenkul teslimlerinde uygulanacak olan KDV oranı, gayrimenkulün işyeri, arsa veya konut olmasına göre değişir. Konutlara da 150 m2‘nin altında olup olmamasına göre ve büyükşehir sınırları içerisinde olup olmamasına göre değişir. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın ekli (I) sayılı listenin 11, 12 ve 13. maddesinde...

Devamını Oku
Net Alanla İlgili Özellikli Durumlar
Eyl25

Net Alanla İlgili Özellikli Durumlar

İki katlı bir evin iki katı da ayrı ayrı kullanılabilecek durumda ise net alan hesabında her kat ayrı ayrı hesaplanır. Her iki kat birbirini tamamlayıcı ve birbirine bağlı ise, yani dubleks ise net alan hesabında iki katın toplam alanı dikkate alınır. Konut satışlarındaki KDV uygulamasında her bağımsız bölüm, kat ve bina ayrı ayrı değerlendirilir. İlke olarak bahçeli evlerin satışında hesaplanacak olan net alanda, bahçe gözönünde...

Devamını Oku
KDV Uygulamasında Net Alan Tanımı
Eyl24

KDV Uygulamasında Net Alan Tanımı

9 Seri No’lu KDV Genel Tebliğine göre net alan ifadesi faydalı alanı ifade etmektedir. Faydalı alanla kastedilen ise konut içerisindeki duvarlar arasında kalan temiz alanlardır. Net alan hesabında her bağımsız birim ayrı ayrı dikkate alınır. Kömürlük, balkon, asansör boşluğu, garaj gibi yerler konutlardan ayrı olarak kullanılamayacağından net alan hesabında gözönünde bulundurulur. Ekmek fırını, samanlık, ahır, odunluk gibi...

Devamını Oku
Harcamalara Katılma Paylarının Hesaplanması
Eyl23

Harcamalara Katılma Paylarının Hesaplanması

Harcamalara katılma payı, yapılan hizmetler için giderlerin tamamıdır. Bu hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen, yayınlanan rayiç bedel ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Giderlerin peşin ödenmesi durumunda katılma payı, ilgilisinden % 25 indirimli olarak alınır. “Bina ve arsalarda harcamalara katılma payı, vergi değerinin % 2’sini geçemez.”...

Devamını Oku