Taşınmaz Malların Artıları ve Eksileri
Eki09

Taşınmaz Malların Artıları ve Eksileri

Taşınmaz mallar, enflasyon karşısında yatırımcıların birikimlerini korur ve enflasyonun üstünde kazanç sağlar… Gayrimenkul piyasasının etkinliğinin az olmasının sebepleri: Gayrimenkullerin değerinin subjektif olması (kişilere göre görece değişiklik arz etmesi), Her taşınmazın kendine özgü olması, Kaynakların, belli bir yere bağlandıktan sonra taşınamıyor olması, Yatırımdan zarar etme ihtimali, Yeni bir yer arama – bulma...

Devamını Oku
Tapu Kaydından Faks ile Bilgi ve Belge İstenmesi
Eyl01

Tapu Kaydından Faks ile Bilgi ve Belge İstenmesi

Kişilerin veya kuruluşların bulundukları yerler dışındaki tapu kaydından gayrimenkul malları ile ilgili tapu senedi, ipotek belgesi, tapu kayıt örneği, evrakı müspite, tapu siciline ilişkin diğer bilgiler ile kadastro müdürlüklerinden istenilecek çap, harita örneği, ölçü krokisi gibi teknik ve diğer belgelerin istenmesi durumunda, bunların hak sahiplerine verilmesi amacıyla merkez ve taşra birimlerinde bulunan faks cihazlarının...

Devamını Oku
Mahkemeler Tarafından Tapu Kaydından İstenen Evrak ve Bilgiler
Ağu20

Mahkemeler Tarafından Tapu Kaydından İstenen Evrak ve Bilgiler

Mahkemeler ve kadastro tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü‘nden istenilen bilgiler, belgeler ve haritalardan oluşan dosyaların geciktirilmeden eksiksiz olarak gönderilmesi ve gönderilecek belgelerden tescile esas olanların tasdikli örneklerinin alıkonulması gerekir. İcra Mahkemesi, İcra ve İflas Müdürlüğü, Savcılık gibi adli makamlar tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü‘nden istenen bilgi ve belgelerin bu makamlara verilmesi...

Devamını Oku
Tapu İşlemlerinin Mali Boyutu
Ağu15

Tapu İşlemlerinin Mali Boyutu

İlgili kişilerin tapu sicilinden sözlü bilgi almaları herhangi bir harç veya bedele tabi değildir. Ancak dosyadaki diğer belge örneklerinin alınması veya gayrimenkule ait tapu kayıt örneği alınması işlemleri harca tabidir. Birden fazla sayfa örneği alınıyorsa her sayfa için ayrı ayrı harç hesaplanır. Maktu ve Nisbi Harçlar, (4) sayılı tarifenin 17. pozisyonunda belirtildiği gibi İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek...

Devamını Oku
Tapu Sicilinden Tapu Senedi Verilmesi
Ağu14

Tapu Sicilinden Tapu Senedi Verilmesi

Tapu senedi, gayrimenkulün tapu sicilinde kayıtlı özelliklerini gösteren ve sadece sahibine verilen bir belgedir. Alım satım işleminden sonra yeni sahibine bu belgenin verilmesi herhangi bir harç ve bedele tabi değildir. Ayrıca işlem sonrası herhangi bir talebe gerek olmadan müdürlükçe verilir. Tapu senedi, tapu kütüğünün bir sureti, bir özeti olarak ilgilisine verilmektedir. Devlet, tescile dayanmayan tapu senedini korumaz,...

Devamını Oku
Tapu Kaydından Nüfus Bilgilerinin Verilmesi
Ağu13

Tapu Kaydından Nüfus Bilgilerinin Verilmesi

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, nüfus kayıtlarındaki bilgilerin verilmesi konusu düzenlenmiştir. Buna göre tapu kaydındaki nüfus bilgilerinin verilmesi konusu kısıtlıdır. Nüfus sicilinin açıklığı ile ilgili getirilen kısıtlama, gerçek kişilerin özel bilgilerini içeriyor olması (medeni hali, hangi nüfusa kayıtlı olduğu, doğum tarihi gibi) sebebiyle tapu kaydında yer alan nüfus bilgileri kanunda sayılan askerlik şubesi,...

Devamını Oku
Tapu Kaydının Kadastro Görevlileri Tarafından İncelenmesi
Ağu12

Tapu Kaydının Kadastro Görevlileri Tarafından İncelenmesi

Yapacakları kadastro çalışmaları için Kadastro Müdürlüğü görevlileri, Tapu Sicil Müdürlüğü‘ndeki zabıt defterlerini inceleyebilir ve tapu kayıt örnekleri çıkartabilirler. Yine yapacakları değişiklik işlemleri için tapu sicili ve tapu sicilini tamamlayan belgeleri inceleyebilir, kayıt örneklerini alabilirler. Görev sebebiyle bu incelemeler veya kayıt örneği alma işlemleri yapıldığı sürece herhangi bir harca tabi değildir....

Devamını Oku
Tapu Sicilinden İpotek Belgesi Verilmesi
Ağu10

Tapu Sicilinden İpotek Belgesi Verilmesi

Medeni Kanun‘un 882. maddesine göre istek üzerine tapu memuru alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. İpotek tescilinin yapıldığını ispat eder bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz. Ayrıca ipotek tescilinin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması ipotek belgesi yerine geçer. Yapılan tapu işleminden sonra ipotek belgesinin verilmesi bir harca tabi değildir. İpotek tescilinin ardından alacaklıya verilen ipotek...

Devamını Oku
Mal Rejimi Sözleşmesinin Tapuya Tescilinde Ödenen Harçlar
Ağu09

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tapuya Tescilinde Ödenen Harçlar

Eşlerin mal ilişkilerini düzenlemek için evlenmeden önce, evlenirken veya evlendikten sonra aralarında yaptıkları sözleşmeye mal rejimi sözleşmesi denir. Evliliğin sona ermesi halinde malların eşler arasında nasıl paylaşılacağını düzenleyen kanunla veya sözleşme ile kabul edilmiş 4 çeşit mal rejimi sistemi vardır : Edinilmiş mallara katılma rejimi, Mal ayrılığı rejimi, Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, Mal ortaklığı rejimi Mal ortaklığı...

Devamını Oku
Tapu Kaydından Adres Bilgilerinin Verilmesi
Ağu08

Tapu Kaydından Adres Bilgilerinin Verilmesi

Tapu kaydındaki adres bilgilerine zaman zaman ihtiyaç duyulabilir. Aynı gayrimenkulde hissedar olan kişi veya kişilerce diğer paydaşı bularak payını satın almak veya taksim yapabilmek için mahkeme ve icra dairelerinin yapacakları tebligat sebebiyle adres bilgilerine ihtiyaç duyulabilir. Bitişik parsel sahibinin sınır ihtilafı sebebiyle komşu parsel sahibinin adresine ihtiyaç duyması durumunda da adres bilgileri verilebilir....

Devamını Oku