Uzak Taşınmazdan Geçen Teller ve Katlanma Yükümlülüğü – Geçit Davası
Tem22

Uzak Taşınmazdan Geçen Teller ve Katlanma Yükümlülüğü – Geçit Davası

Davacılar geçit istemişlerdir. Geçit hakkı ile ilgili hükümler, komşuluk hukuku ilişkilerinden bulunduğuna göre, davacıların taşınmazları ile davalıların taşınmazı arasındaki uzaklık da göz önüne alınarak, kilometreyi aşan uzak taşınmazlardan geçen teller hakkında, Medeni Kanun’un 744. maddesinin uygulama olanağının bulunup bulunmadığının tartışılması gerekir. Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine, 16.9.1982 gününde...

Devamını Oku
Resmi Kurumun Mecra Hakkını Kullanması – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem20

Resmi Kurumun Mecra Hakkını Kullanması – El Atmanın Önlenmesi Davası

Davacı PTT’nin irtifak hakkı kanundan doğduğuna ve mecra açıktan geçirildiğine göre, davalılara karşı ileri sürülebileceğine ve de bu hattın pek yakınından ENH hattı geçirilerek davacıya zarar verdiği anlaşıldığından, kusurlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, el atmanın müdahalesinin önlenmesine karar vermek gerekir. Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine, 6.3.1989 gününde verilen dilekçe ile muarazanın giderilmesi, enerji nakil...

Devamını Oku
Sulama için Kanal Açtırma Talebi – Mecra Davası
Mar27

Sulama için Kanal Açtırma Talebi – Mecra Davası

Medeni Kanun’un 744. maddesi, komşuluk hukuku ile ilgili olup, köyün yararlanacağı bir kanal için kişiler kendi yararlarına irtifak hakkı kurulması isteği ile dava açamazlar; koşulları varsa idarece kamulaştırma yoluna gidilebilir. Davacılar vekili tarafından davalılar aleyhine, 6.6.1969 gününde verilen dilekçe ile davalılara ait taşınmazlardan su arkı geçirilmesi için, müvekkillerine ait taşınmazlar lehine irtifak hakkı tesisi...

Devamını Oku
Meralardan Elektrik ve Su Geçirilmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası
Mar22

Meralardan Elektrik ve Su Geçirilmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Kamu iktisadi kuruluşu, Hazinenin yerine geçemez ve sahip olduğu hakları kendiliğinden kullanamaz. Yerin mera olması nedeniyle, tapunun iptali ve el atmanın önlenmesi kararının kesinleşmesine karşın, anılan kuruluş hiçbir işlem yapmadan, o taşınmazdan su borusu ve enerji nakil hattı geçiremez. (Medeni Kanun madde 715) Taraflar arasındaki, el atmanın önlenmesi davasından dolayı, mahalli mahkemesinden verilen hükmün; dairemizin,...

Devamını Oku
Pis Su Kanalı için Mecra Hakkı – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ara29

Pis Su Kanalı için Mecra Hakkı – El Atmanın Önlenmesi Davası

Fiilen davalı taşınmazından geçen pis su kanalı ile ilgili olarak, mecra hakkı ve mevcut kanalın tamirine izin verilmesi istemleriyle açılan dava, davalının açtığı aynı yere ilişkin el atmanın önlenmesi davasıyla birleştirildiğine göre, öncelikle mecra hakkı ile ilgili ihtilafın çözümlenmesi gerekir. Davacı tarafından, davalı aleyhine, 6.8.1991 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın...

Devamını Oku
Su Yolu için Geçit Hakkı İstenmesi – Mecra Hakkı Davası
Ara26

Su Yolu için Geçit Hakkı İstenmesi – Mecra Hakkı Davası

Davalıya ait taşınmazdan davacının taşınmazı lehine su geçit hakkı verilebilmesi için, başka yerden su yolu geçirmenin ya tamamen imkansız olması ya da çok fazla masrafı gerektirmesi lazımdır. Ayrıca, su geçit hakkının davalı taşınmazını ikiye bölmeyecek şekilde geçirilmesi gerekir. (Medeni Kanun madde 744) Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 4.7.1997 gününde verilen dilekçe ile su geçit hakkı istenmesi üzerine yapılan...

Devamını Oku
Mecra Hakkının Krokide Belirtilmesi Gerekliliği… – El Atmanın Önlenmesi Davası
Eki03

Mecra Hakkının Krokide Belirtilmesi Gerekliliği… – El Atmanın Önlenmesi Davası

Mecra hakkına ilişkin davada, karara esas alınan bilirkişi krokisinin infaza olanak sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerekir. Ayrıca karar, HUMK.nun 388. maddesinde belirtilen özelliklere uygun yazılmalıdır. (1086 s. HUMK. m. 275, 283, 284, 286, 388) (6100 s. HMK. m. 266, 281, 282, 400) Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 27.06.1994 gününde verilen dilekçe ile el atmanın önlenmesi ve kal‘, davalılar tarafından da karşı...

Devamını Oku
Zaruret Halinde Mecra Hakkının Kullanımı – Geçit Hakkı Davası
Eyl14

Zaruret Halinde Mecra Hakkının Kullanımı – Geçit Hakkı Davası

Lehine mecra hakkı istenen binanın halen yanından geçen Belediyeye ait şehir kanalına bağlanmasının mümkün olduğu ve dolayısıyla arsanın ve binanın konumundan kaynaklanan bir zaruret hali bulunmadığı anlaşıldığına göre, davalıya ait parsel aleyhine mecra hakkı kurulmasına karar verilmesi doğru değildir. (Medeni Kanun madde 744) Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 26.7.1994 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı istenmesi...

Devamını Oku
Mecra İrtifakı Sözleşmesi Yapma Gerekliliği – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem20

Mecra İrtifakı Sözleşmesi Yapma Gerekliliği – El Atmanın Önlenmesi Davası

Davalı elektrik direği dikip tel geçirerek davacı taşınmazına el atmıştır. Taraflar arasında Medeni Kanun’un 727 ve 744. maddelerinde açıklanan biçimde mecra irtifakı sözleşmesi de bulunmadığına göre el atmanın önlenmesi davasının kabulü gerekir. (Medeni Kanun madde 727, 744) Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 2.5.2000 gününde verilen dilekçe ile yola ve taşınmaza el atmanın önlenmesi, eski hale getirme istenmesi...

Devamını Oku
Mecra İrtifakının Geçerliliği – El Atmanın Önlenmesi Davası
Tem08

Mecra İrtifakının Geçerliliği – El Atmanın Önlenmesi Davası

Medeni Kanun’un 727. maddesinde öngörülen koşulların davalı taraf yararına gerçekleşebilmesi için, diğer bir deyişle mecra irtifakının geçerli olarak doğabilmesi için (diğer unsurların yanında) usulüne göre düzenlenmiş mecra irtifakı sözleşmesinin varlığı zorunludur. (Medeni Kanun madde 683, 727) Taraflar arasında görülen davada; davacılar vekili, davalılardan A.’nın müvekkiline ait 248, 260, 305 ve 306 parsel sayılı...

Devamını Oku