İBRANAME
Haz29

İBRANAME

Alacaklı kişinin borçludan tüm alacak ve haklarını aldığını, hiç bir alacağının kalmadığını gösteren belge, aklama...

Devamını Oku
İCAR
Haz29

İCAR

Gayrimenkulün kiraya verilmesi suretiyle elde edilen kira...

Devamını Oku
İÇTİHAT
Haz29

İÇTİHAT

Yargıç veya hukukçunun, uygulanacak kuralın tereddütsüz ve açıkça belli olmadığı durumlarda kendi görüşü doğrultusunda karar...

Devamını Oku
İDARİ SINIR
Haz29

İDARİ SINIR

İdari işlemlere esas teşkil eden, yasalara göre tespit edilmiş il, ilçe, belediye ve köy...

Devamını Oku
İDARİ SINIRLAR KAYIT DEFTERİ
Haz29

İDARİ SINIRLAR KAYIT DEFTERİ

Yetkili makamlarca karara bağlanan idari sınırlar ve köy sınırlarıyla ilgili kararların yer aldığı...

Devamını Oku
İFA
Haz29

İFA

Yerine getirme, ödeme.

Devamını Oku
İFLAS
Haz29

İFLAS

Gerçek veya tüzel kişinin borcunu ödeyememesi halinde, alacaklının talebi üzerine Ticaret Sicil Mahkemesince ilan edilir. Borçlunun tüm mal varlığı, hak ve alacakları üzerindeki tasarruf hakkı iflas masasına...

Devamını Oku
İFRAZ (AYIRMA)
Haz29

İFRAZ (AYIRMA)

Tek parsel olarak tapu kütüğünde kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün, birden fazla parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Daha kolay satılabilmesi, imar planlarının uygulanması, değer artışı, hisseli yerlerin müstakil hale dönüştürülmek istenmesi, gayrimenkulün parçalara ayrılarak bir kısmının satılmak istenmesi, tamamı yerine bir kısmının ipotek edilmek istenmesi, arazinin sadece bir kısmında bir yatırım yapılmak...

Devamını Oku
İHBAR MECBURİYETİ
Haz29

İHBAR MECBURİYETİ

Haber verme, bildirme zorunluluğu. Özellikle kira kontratlarının sona erdirilmesinde belirlenen sürede fesih ihbarında bulunulması zorunludur. Aksi takdirde kontrat bir dönem daha yenilenmiş...

Devamını Oku
İHDAS
Haz29

İHDAS

İmar planlarında hazine ve özel idareye ait yeşil saha, yol, park, terminal, meydan gibi ortak hizmetlere ayrılmış yerlerin, Maliye Bakanlığının onayı alınarak belediye veya valiliğin teklifi üzerine, belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeyse belediyeye, dışındaysa özel idareye bedelsiz olarak tapu kaydının yapılarak devredilmesi  işlemine ihdas...

Devamını Oku