Son Yazılar Tüm Kategoriler

Rahatsızlık Veren Komşu Nereye Şikayet Edilebilir?

Komşuların birbirlerine karşı sergiledikleri hoşgörüden uzak...

Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil Davası

Taşınmaz rehni, bütünleyici parçaları ve eklentileri de (mütemmim...

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında, Kamulaştırma...

Kamulaştırma Bedeli için Kişiye Ulaşılamaması – Tescil Davası

Davacı idarenin kamulaştırma bedelini ve kamulaştırılmasına karar...

Vakıf Malı Sayılabilme Koşulları – Tescil Davası

Bir taşınmazın vakıf malı sayılabilme koşulları bakımından Medeni...

Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası

Tapu kapsamında kalan taşınmaz içinde kültür ve tabiat varlığının...

Ormanın Tapulandırılması ve Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

Orman niteliği taşıyan bir yerin dağıtımı geçersizdir. Bu yer için...

Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası

İçmeye ve yıkanmaya mahsus, şifalı sıcak ve soğuk maden suları,...

Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası

1- Mera tahsisinin yapıldığı tarihte esasen kadim mera olan...

Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası

Çayın terk ettiği alan sonradan kendiliğinden veya imar ihya ile tarım...

Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası

Taşınmaz faal mezarlık olduğuna göre, 3402 sayılı Kadastro...

Vasiyetname ile Tapu Tescili Yapmak – Tescil Davası

Vasiyetname usulünce açılmadan sonuç doğurucu belge niteliğini...