Bakım Borçlusunun Ölümü Halinde Sözleşmenin Durumu – El Atmanın Önlenmesi Davası
Ara09

Bakım Borçlusunun Ölümü Halinde Sözleşmenin Durumu – El Atmanın Önlenmesi Davası

1- Alacaklının ölümü, akdi sona erdirirse de borçlunun ölümü ile bu sözleşme sona ermez. Bakıp gözetme borcu bakım borçlusunun mirasçılarına geçer. 2- Ancak, Borçlar Kanunu’nun 518. maddesine göre, alacaklı bir yıl içinde sözleşmeyi sona erdirirse, borçluya verdiği malı veya malları geri isteyemez. Sadece borçlunun iflası halinde, masasından isteyebildiği miktara eşit bir paranın kendisine verilmesini isteyebilir. 3- Borçlar...

Devamını Oku
Ayrı Ülkede Yaşayanların Yaptığı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi – Tescil Davası
Eki14

Ayrı Ülkede Yaşayanların Yaptığı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi – Tescil Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan bakma borcu, kural olarak borçlunun ailesi içinde ve yanında yaşaması yoluyla yerine getirilmelidir. Ancak taraflar ayrı ülkelerde olup bir araya gelmeleri olanaksız olduğundan, bakma borçlusu, alacaklıya kalacağı konut ve geçimlik sağlamış, yıllardır böyle sürmüş olduğuna göre üstü kapalı biçimde sözleşmenin kendisince bakma ve birlikte yaşamaya ilişkin hükümleri kaldırılmış, yerine borcun...

Devamını Oku
Elbirliği Mülkiyetinde Birlikte Hareket Zorunluluğu – Tescil Davası
Eyl25

Elbirliği Mülkiyetinde Birlikte Hareket Zorunluluğu – Tescil Davası

1-Elbirliği mülkiyetinde, miras ortaklığının tüzel kişiliği yoktur. 2- Kanunda veya elbirliği mülkiyeti oluşturan anlaşmada ortaklık adına hareket etmek yetkisinin kime ait olacağı belirtilmemişse, üçüncü kişilere karşı açılan davalarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 702 maddesi uyarınca, birlikte tasarruf esası geçerlidir. Davada tasarrufi bir işlem olduğuna göre, tüm mirasçılar tarafından birlikte açılması veya diğer...

Devamını Oku
Yolsuz Tescil ve Satış Sözleşmesi Geçerliliği – Alacak Davası
Eyl18

Yolsuz Tescil ve Satış Sözleşmesi Geçerliliği – Alacak Davası

Davalı adına oluşturulan tapu, yolsuz tescil nedeniyle baştan itibaren geçersiz olduğu için davalı ve davacı arasındaki satım sözleşmesi de geçersizdir. Geçersiz sözleşmeden dolayı davacı, verdiği bedelin denkleştirici adalet ilkelerine göre iadesini isteyebilir. (Medeni Kanun madde 1022, 1023, 1024) Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine...

Devamını Oku
Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Bozulması – Alacak Davası
Haz05

Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Bozulması – Alacak Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi borçlusunun ölümü halinde sözleşmeyi bozan alacaklı sözleşmenin başlangıcında bakım borçlusuna verilmiş olan şeyleri ya da onların değerini isteyemez. Yalnızca borçlunun iflası halinde, iflas masasından telafi edebileceği tutara eşit bir parayı bakım borçlusunun mirasçılarından isteyebilir. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 518, 519) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 618, 619) Taraflar arasındaki...

Devamını Oku