Tescilin Haklı ve Geçerli Bir Sebebe Dayanması – Tescil Davası
Eyl17

Tescilin Haklı ve Geçerli Bir Sebebe Dayanması – Tescil Davası

1– Ayni haklar tescil ile doğar. Tescil yolu ile mülkiyet hakkının doğumu haklı ve geçerli bir sebebin bulunması koşuluna bağlıdır. 2- Tescil sebebi Belediyenin gerçekleştirdiği imar parselasyon işlemi değil de, tapu sicilinde yazılan ifraz ve tevhid işlemi sırasında, ifrazın mümkün olup olmadığının belediyeden sorulması sonucu verilen bir cevap ise bu cevap (karar) tescil nedenini oluşturmayacağından idari bir karar sayılmaz....

Devamını Oku
Tescilde Hukuksal Nedenin Gerekliliği – Tescil Davası
Ağu06

Tescilde Hukuksal Nedenin Gerekliliği – Tescil Davası

Ayni haklar, illete bağlı bir muamele sonunda doğar, değişir veya son bulur; sadece mücerret bir tescil mülkiyetin doğumu için yeterli olmayıp, ayrıca geçerli bir hukuksal nedenin de varlığı gereklidir. Davacı vekili, müvekkiline ait 1332 parsel sayılı taşınmazın Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacı için 330 m2’lik kısmın kamulaştırıldığını; 6830 sayılı İstimlak Kanunu’nun 17. maddesine göre tescil talep edildiğinde, davaya bakan Ankara...

Devamını Oku
Ayni Haklarda Zaman Aşımı – Tescil Davası
Haz11

Ayni Haklarda Zaman Aşımı – Tescil Davası

Mülkiyete ve ayni hakka ilişkin davalarda, dava zaman aşımı söz konusu olamaz. Taraflar arasında görülen davada; davacı, annesi ile babasının 1951 yılında boşandıklarını, velayet hakkının 1958 yılında ölen babasına verildiği halde, annesi Ayşe’nin velayeten 382 ada 3 parsel sayılı taşınmazı davalı üvey babasına muvazaalı olarak sattığından, kaydın iptalini ve adına tescilini istemiştir. Davalı zaman aşımı yönünden davanın...

Devamını Oku
Tapu Tescilinin Belediye Encümen Kararına Dayanması – Tescil Davası
May09

Tapu Tescilinin Belediye Encümen Kararına Dayanması – Tescil Davası

1- Ayni haklar tescil ile doğar. Tescil yolu ile mülkiyet hakkının doğumu, haklı ve geçerli bir sebebin bulunması koşuluna bağlıdır. 2- Tescil sebebi Belediyenin gerçekleştirdiği imar parselasyon işlemi değil de, tapu sicilinde yazılan ifraz ve tevhid işlemi sırasında, ifrazın mümkün olup olmadığının belediyeden sorulması sonucu verilen bir cevap ise bu cevap (karar) tescil nedenini oluşturmayacağından idari bir karar sayılmaz....

Devamını Oku
Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi – Tescil Davası
Nis05

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi – Tescil Davası

1- Tapu sicil muhafızları, dayanak belgelere aykırı olarak yapılan tescillerin, yani maddi hataların düzeltilmesini isteyebilirler. 2- Hukuki bir hata sonucu yasaya aykırı olarak yapılan satışa müstenit kaydın düzeltilmesi, ancak ayni hakkı ihlal edilen ilgililerce dava açılması ile mümkün olup, tapu sicil muhafızlığının dava açma hakkı yoktur. (Medeni Kanun madde 1027) (Tapu Sic. Niz. m. 33/son, 107) Davacı Tapu Sicil Muhafızlığı...

Devamını Oku