CANİP
Haz29

CANİP

Taraf, yön

Devamını Oku
CARİ
Haz29

CARİ

Uygulanan, yürürlükte olan.

Devamını Oku
CAYMA AKÇESİ
Haz29

CAYMA AKÇESİ

Sözleşmeden dönüldüğü takdirde karşı tarafta kalması peşinen kabul edilen bir tazminat türüdür. Alıcının sözleşme esnasında ödediği ve bu bedel karşılığında alıcıya cayma yetkisi veren, alıcı cayma hakkını kullanması durumunda geri alınamayan tazminat...

Devamını Oku
CEBRİ İCRA
Haz29

CEBRİ İCRA

Sahibinin borcuna karşılık gayrimenkulün, icra iflas kanunu hükümlerine göre haciz edilerek icra makamları tarafından satılmasıdır. Hacizli gayrimenkulün satışı iki yıl içinde istenebilir. Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki icra dairesince açık arttırma yoluyla satışı...

Devamını Oku
CEBRİ SATIŞ
Haz29

CEBRİ SATIŞ

Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait gayrimenkulün, borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, alıcısı adına tescili...

Devamını Oku
CENAH
Haz29

CENAH

Yan taraf.

Devamını Oku
CEPHE
Haz29

CEPHE

Bir binanın yüzlerinden her biri. Güney cephesi, yol cephesi...

Devamını Oku
CEPHE HATTI
Haz29

CEPHE HATTI

Herhangi bir parselde yapılması düşünülen yapının cephesinin, yoldan ne kadar uzaklıkta olacağının belirlenmesidir. Yürürlükteki imar mevzuatı hükümlerine göre ilgili kurumca...

Devamını Oku
CEZAİ ISKAT
Haz29

CEZAİ ISKAT

Miras bırakanın, saklı pay sahibi mirasçısını cezalandırma amacıyla mirasından yoksun bırakması. Miras bırakanın yapacağı bu söz konusu tasarruf, tek taraflı bir hukuki işlem olup vasiyetten farkı yoktur. Ancak cezai ıskat kanunda yazılı sebeplerden birinin varlığı halinde uygulanabilir. Kanunun öngörmediği bir nedenle bu yola başvurulamaz. Cezai ıskata gidilebilmesi için saklı pay sahibi mirasçı, miras bırakana veya yakınlarına karşı...

Devamını Oku
CEZAİ ŞART
Haz29

CEZAİ ŞART

Cezai şart maddesi içeren bir borcun yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde borçlunun ödemesi gereken...

Devamını Oku