Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası
Şub08

Kültür ve Tabiat Varlığı Olan Taşınmazın Durumu – Tescil Davası

Tapu kapsamında kalan taşınmaz içinde kültür ve tabiat varlığının bulunması halinde, taşınmazın tapu maliki adına tesciline ve kültür ve tabiat varlığı ile korunma alanının tapu sicilinin beyanlar hanesine şerh verilmesi gerekir. Kadastro sırasında, 104 ada 5 parsel sayılı 213.70 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, bölünme parsellere uygulanan tapunun miktar fazlası olup, vergi kaydı, miras ve paylaşım yoluyla geçen kazandırıcı zaman...

Devamını Oku
Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası
Şub06

Şifalı Su Olan Yerlerin Durumu – Tescil Davası

İçmeye ve yıkanmaya mahsus, şifalı sıcak ve soğuk maden suları, vilayet özel idarelerine aittir. (2709 sayılı Anayasa m. 130) (927 s. K. m. 5) Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı Hazine tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında, 7 parsel sayılı 281,98 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz,...

Devamını Oku
Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası
Ara29

Meraların Sahiplenilmesi Mümkün müdür? – Tescil Davası

1- Mera tahsisinin yapıldığı tarihte esasen kadim mera olan taşınmazın tahsisten önceki zilyetlik nedeniyle zilyetlikle iktisabı düşünülemez. Zira meralar süresi neye ulaşırsa ulaşsın zilyetlikle mülk edilemez. 2- Tahsisin yapıldığı tarihte mera olmayıp, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden veya hali yerlerden olan taşınmaz yönünden tahsisten sonraki tarih itibariyle mera niteliği kazandığından zilyetlikle iktisap...

Devamını Oku
Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası
Ara27

Çay Yatağının Zilyetlikle Kazanılması Mümkün mü? – Tescil Davası

Çayın terk ettiği alan sonradan kendiliğinden veya imar ihya ile tarım arazisi haline gelmiş ise olağanüstü zaman aşımı yoluyla kazanılabilir. (Medeni Kanun madde 713 [639]) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 14, 17) B.B. ile Hazine aralarındaki tescil davasının reddine dair Kozan Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden verilen 25.12.1991 gün ve 1-385 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından...

Devamını Oku
Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası
Ara25

Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası

Taşınmaz faal mezarlık olduğuna göre, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca kamu malıdır. Kamu malı niteliğindeki mezarlıklar kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile kazanılamaz. Tapulama sırasında 3184 parsel sayılı taşınmaz Orhanlı Köyü adına mezarlık olarak tespit edilmiştir. İtirazı komisyonca reddedilen davacı İzzet, taşınmazın adına tespit gören 3183 parsel sayılı taşınmazla bir bütün olduğunu ileri sürmüş, vergi...

Devamını Oku