ÇANTI
Haz29

ÇANTI

Özellikle ormanlık bölgelerde ağaç gövdelerini üst üste yığarak yapılan yöresel evlere verilen...

Devamını Oku
ÇAP
Haz29

ÇAP

Kadastro uygulaması yapılmış ve tapu sicilinde kaydı bulunan her türlü taşınmazın plan örneklerine denir. Kadastral çap ve imar çapı olmak üzere ikiye...

Devamını Oku
ÇATI GABARİSİ
Haz29

ÇATI GABARİSİ

Binanın kot aldığı yoldaki kaldırım seviyesinden çatı seviyesine olan...

Devamını Oku
ÇAYIR
Haz29

ÇAYIR

Taban suyunun yüksek olduğu veya sulanabilen yerlerde, biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan...

Devamını Oku
ÇED RAPORU
Haz29

ÇED RAPORU

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye verebilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin saptanması, seçilen yerle teknoloji alternatiflerinin saptanarak değerlendirmesi, kısa ve uzun dönemde çevrede ortaya çıkması olası olumlu ve olumsuz değişikliklerin ele alındığı uzmanlarca hazırlanan...

Devamını Oku
ÇEKEK YERİ
Haz29

ÇEKEK YERİ

Yatlar, balıkçı tekneleri, küçük tonajlı teknelerin bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla karaya alınmalarına olanak sağlayan kıyı...

Devamını Oku
ÇEKİŞMELİ SINIR
Haz29

ÇEKİŞMELİ SINIR

Zeminde mevcut olduğu halde taraflar arasında uyuşmazlık konusu sınırdır. Sınırlandırma krokisinde kırmızıyla...

Devamını Oku
ÇEKME KAT
Haz29

ÇEKME KAT

Şehrin imar mevzuatına göre çekme kat yapılması kısıtlanmayan bölgelerinde son katın üstünde yönetmelik hükümlerine uygun biçimde cepheden geriye çekilerek yapılan...

Devamını Oku
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Haz29

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Ülke ve bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, yarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. Hazırlama sürecinde aşağıda genel başlıklar haline belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi elde edilir. • Planlama alanının konumuyla ilgili bilgiler. • Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar. • Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı. • Çevresel değerler ve koruma...

Devamını Oku
ÇEVRE HUKUKU
Haz29

ÇEVRE HUKUKU

Tarihi, kültürel ve doğal çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve benzeri faaliyetleri sağlayıcı yasal...

Devamını Oku