İntifa Konusu Mal Üzerindeki Mal Sahibinin Hakları Nelerdir?
Ağu22

İntifa Konusu Mal Üzerindeki Mal Sahibinin Hakları Nelerdir?

Mal sahibi, intifaya konu olan mal üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Fakat bu tasarruf işlemleri intifa hakkı sahibinin haklarına zarar verecek şekilde olamaz. İntifa konusu malın tahsis amacına veya hukuka aykırı kullanılması durumunda, mal sahibinin itiraz etme hakkı vardır. Dolayısıyla mal sahibi, intifa hakkı sahibinin malı kullanma veya yararlanma şeklini kontrol etme ve gözetme yetkisi vardır. Haklarının tehlikeye düştüğünü...

Devamını Oku
İntifa Hakkı Sahibinin Sorumlulukları Nelerdir?
Ağu16

İntifa Hakkı Sahibinin Sorumlulukları Nelerdir?

Bakım ve koruma sorumluluğu : İntifa hakkı sahibi, söz konusu malın korunması için gerekli önemleri almak zorundadır. Ayrıca intifa hakkına konu olan malı muhafaza etmek, malın bakımı için gerekli olan onarım ve yenileri yapmak durumundadır. Eğer malın muhafaza edilebilmesi için daha farklı önemler almayı gerektiriyorsa intifa hakkı sahibinin durumu mal sahibine bildirmesi ve yapılması gerekenlere izin vermek zorundadır. Böyle bir...

Devamını Oku
İntifa Hakkı Nasıl Elde Edilir?
Ara19

İntifa Hakkı Nasıl Elde Edilir?

Taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının elde edilmesi ve tescilinde aksine bir düzenleme olmadıkça mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır. İntifa hakkı tescil edildi ise herkese karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmese dahi durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir İntifa hakkının kurulması alacaklarda alacağın devri ile, taşınırlarda zilyetliğin devri ile, taşınmazlarda ise tapu kütüğüne tescil ile yapılır. Nizam TUTUCU Emlak...

Devamını Oku
İntifa Hakkını Devretmek Mümkün mü?
Ara17

İntifa Hakkını Devretmek Mümkün mü?

Her ne kadar aksi sözleşme ile sağlanabilse de intifa hakkı sahibi söz konusu mal üzerinde tam yararlanma hakkına sahiptir. Kuru mülkiyet hakkı sahibi, asıl sahip olmasına rağmen mülkiyeti kullanamaz veya faydalanamaz. Kuru mülkiyet hakkı sahibi ve intifa hakkı sahibi arasında yapılan sözleşmede hakkın devredilmesi konusunda aksine bir hüküm yok ise ve intifa hakkı tanınan kişinin kullanma zorunluluğu şart koşulmadı ise bu hak...

Devamını Oku
İntifa Hakkının Sona Ermesi Nasıl Olur?
Ara16

İntifa Hakkının Sona Ermesi Nasıl Olur?

İntifa hakkının sona ermesi aşağıdaki şekillerde olmaktadır : İntifa hakkı konusu tamamen yok olması yani intifa hakkı konusu menkul bir mal olabileceği gibi bir gayrimenkul de olabilir. Gayrimenkulün yok olması halinde intifa hakkı da sona ermiş olur. Taşınmazlarda tescilin terkini yani kamulaştırmaya maruz kalan bir taşınmazın terkini durumunda intifa hakkı da son bulur. Yasal intifa hakkının son bulması yani reşit olmayan...

Devamını Oku
İntifa Hakkının Süresi Nedir?
Ara15

İntifa Hakkının Süresi Nedir?

İntifa hakkı, süreli veya süresiz, gerçek veya tüzel kişilerle kurulabilen sınırlı bir ayni haktır. Çok geniş bir hak olmasına rağmen sözleşme ile sınırlama yapmak mümkündür. İntifa hakkı, gerçek kişi ile süresiz olarak kurulduğunda veya haktan yararlanacak olan kişinin hayatından daha uzun bir süre için kurulduysa, sürenin hak sahibinin hayatı ile sınırlı olduğu kabul edilir. İntifa hakkı, gerçek kişi ile süreli olarak kurulduğunda...

Devamını Oku
İntifa Hakkının Çeşitleri Nelerdir?
Ara13

İntifa Hakkının Çeşitleri Nelerdir?

Kuruluş şekillerine göre intifa hakkının 3 çeşidi vardır. Sözleşme ile kurulan intifa hakkı : Bir taşınmazın maliki, nasıl taşınmazını satabiliyorsa bir 3. kişi adına da intifa hakkı tesis edebilir. Bu 3. kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Uygulamada çoğunlukla bir taşınmazın tamamına yani kuru mülkiyeti ve intifa hakkına sahip olan kimse, intifa hakkını üzerinde tutarak kuru mülkiyetinin satışını yapmakta ve bu...

Devamını Oku
İntifa Hakkı
Ara11

İntifa Hakkı

İntifa hakkı, başkasına ait taşınır veya taşınmazdan tamamen yararlanma ve kullanma hakkıdır. İntifa hakkı, mülkiyet hakkından sonra ayni haklar içersinde en kuvvetli haktır ve sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakları gurubuna giren intifa hakkı, hakka konu olan şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak sözleşmelerle bu hak sınırlanabilir. Mesela bir kimse kendi çocuğuna bir bahçe ve içerisinde yer alan, oturabileceği bir...

Devamını Oku