Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi için Gerekli Evraklar
Eyl20

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi için Gerekli Evraklar

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi eğer tapu dairesinde yapılıyorsa aşağıdaki evraklar gerekir : Devredilecek olan gayrimenkulün tapu senedi, Bakım alacaklısı ve bakım borçlusunun, varsa temsilcilerinin ve iki tanığın fotoğraflı nüfus cüzdanları, Temsilci varsa temsile ilişkin belge, İlgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösterir belge, Bina niteliğindeki taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası DASK. Ölünceye kadar bakma akdi...

Devamını Oku
Gayrimenkullerde Tasarruf Yetkisi
Eyl10

Gayrimenkullerde Tasarruf Yetkisi

Gayrimenkul ile ilgili işlem yapabilme yetkisine tasarruf yetkisi denir. Gayrimenkulü satmak, ipotek etmek, bağışlamak, kiraya vermek, üzerinde irtifak hakkı kurmak gibi konular tasarruf yetkisi olan kişinin yapabileceği şeyledir ve bu da kural olarak tapu sicilinde ismi yazan kişidir. Fakat mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma ve miras gibi nedenlerden dolayı hak elde etmiş olan kişilerin adları tapu sicilinde yazılı olmasa dahi...

Devamını Oku
Tapu Kaydındaki Sicil ve Belge Asıllarının Daire Dışına Çıkarılması
Eyl09

Tapu Kaydındaki Sicil ve Belge Asıllarının Daire Dışına Çıkarılması

Ana siciller, yardımcı siciller ve resmi belgelerden oluşan tapu sicillerinin kamu menfaati için düzenli tutulmaları gerekir. Tüzüğün 24. Ve 97. maddelerinde kütük üzerinde kazıntı, silinti, çıkıntı yapılmaması gerektiği, ayrıca ana siciller ve yardımcı siciller ile defterlerin özenle saklanması ve imha edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Medeni Kanun Madde 1007’de, bu sicillerin tutulmasından doğacak zararlardan Devlet...

Devamını Oku
Tapu Sicil Sisteminin İlkeleri – 2
Eyl07

Tapu Sicil Sisteminin İlkeleri – 2

Talep İlkesi : Tapu siciline kayıtlı bir gayrimenkulün üzerindeki ayni hakkı etkileyebilecek herhangi bir tapu işleminin yapılabilmesi için hak sahibinin veya temsilcisinin yazılı talepte bulunması gerekir. Dolayısıyla tapu memuru kendiliğinden tapu sicilinde bir işlem yapamaz. Yapsa da tapu işlemi geçersizdir. Bir kimsenin ayni hakkı yolsuz olarak tescil edilmiş, iptal edilmiş veya değiştirilmişse ve bu sebebe bağlı olarak ayni hakkı...

Devamını Oku
Tapu Sicil Sisteminin İlkeleri – 1
Eyl06

Tapu Sicil Sisteminin İlkeleri – 1

Birtakım ilkeler doğrultusunda düzenlenen tapu sicil sistemine 7 ilkeden bahsedebiliriz. Bunlar da : Aynilik İlkesi : Tapuya kayıt işlemi yapılırken her gayrimenkule bağımsız bir tapu kütüğü sayfasının ayrılması işlemidir. Aynilik ilkesi gereğince gayrimenkulle ilgili bütün kayıt işlemleri ayrılan bu sayfa üzerinde yapılmaktadır. Bu yöntem, gayrimenkulün hukuki durumunun kolaylıkla takip edilebilmesini sağlar. Gayrimenkul üzerindeki...

Devamını Oku
Tapu Sicili Nedir?
Eyl05

Tapu Sicili Nedir?

Tapu Sicil Tüzüğü‘nün 4. maddesine göre tapu sicili, taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil edilen ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicili sisteminde bir gayrimenkulün kaydı tutulurken her gayrimenkul için ayrı bir sayfa ayrılmaktadır. Bu sayfada da gayrimenkule ait bütün özellikler, yüzölçümü, sınırları, sahibi, gayrimenkul üzerinde varolan sınırlı...

Devamını Oku