OTURMA HAKKI
Haz29

OTURMA HAKKI

Bkz. Sükna...

Devamını Oku
OTOMASYON
Haz29

OTOMASYON

Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla ilgilisine sunulması...

Devamını Oku
OTLAK
Haz29

OTLAK

Mera ile aynı niteliklere sahip, hayvanların otlatılması için tahsis edilen...

Devamını Oku
ORTAKLIK SENEDİ
Haz29

ORTAKLIK SENEDİ

Kooperatiflerde üyelere verilen ve ortak olduklarını gösteren...

Devamını Oku
ORTAK YERLER (MÜŞTEREK MEDHAL)
Haz29

ORTAK YERLER (MÜŞTEREK MEDHAL)

Ortaklaşa kullanılan yerler. Yapıların bağımsız bölümleri dışında kalan sosyal tesis, ticari alan, tenis kortu, spor merkezi gibi tüm maliklerin ortaklaşa olarak kullandığı, yararlandığı alanlar. Bu gibi alanların tapu kütüğünün mülkiyet sütununa şahıs isimleri değil ada ve parsel numaraları yazılır. Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler,...

Devamını Oku
ORTAK GİDERLER
Haz29

ORTAK GİDERLER

Genel giderler. Kat maliklerinin ödemekle yükümlüğü olduğu işletme giderleri. Kat Mülkiyeti kanununa göre kat malikleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine eşit oranda, buna karşılık ana gayrimenkulün sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım, onarım ve koruma giderlerine, yönetici aylığı ve ortak tesislerin işletme giderlerine, asansör harcamalarına aralarında aksine bir anlaşma olmadığı takdirde arsa payları...

Devamını Oku
ORTA MALLARI
Haz29

ORTA MALLARI

Yollar, köprüler, parklar gibi herkesin kullanımına açık kamu...

Devamını Oku
ORMAN SINIRI (OTS)
Haz29

ORMAN SINIRI (OTS)

Orman ile orman olmayan araziler arasındaki sınır. Bu sınır orman kadastro komisyonu veya kadastro elemanlarınca belirlenir. Bu sınırlara sınır taşları dikilir ve bir tutanakla haritaya...

Devamını Oku
ORMAN KADASTROSU
Haz29

ORMAN KADASTROSU

Devlet ormanlarının, kamu tüzel kişiliklerine ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespit edilerek haritaya bağlanması...

Devamını Oku
ORMAN HARİTASI
Haz29

ORMAN HARİTASI

6831 sayılı Orman Kanunu ve mevzuatına göre düzenlenen orman kadastro haritalarını...

Devamını Oku