UHDE
Haz30

UHDE

Bir kimsenin yapmakla sorumlu olduğu iş,...

Devamını Oku
UMUMİ BİNA
Haz30

UMUMİ BİNA

Resmi binalarla, köy, özel idare veya belediyeye ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalarla, ibadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro gibi yapılardır. Uzun süreli sözleşmelerde, ekonomik koşullarda önceden kestirilemeyen olağanüstü değişiklik olduğu ve bu durumun sözleşmedeki tarafların yarar dengesini aşırı derecede etkileyip bozduğu takdirde, hakimin sözleşmeye müdahalesi istenerek kira parasının...

Devamını Oku
UMUMİ YOL
Haz30

UMUMİ YOL

Herkesin birlikte kullanılmasına bırakılmış fakat sahibinin Hazine olduğu arazilerdir. Medeni Kanun’da menfaati umuma ait mallar diye tarif edilmiştir. Umumi yol, yetkili kamu idareleri tarafından umumun kullanımına tahsis edilir ve herkes bu yollardan yararlanabilir. Köy yolları da umuma ait...

Devamını Oku
UYARLAMA
Haz30

UYARLAMA

Taraflar arasında yapılan sözleşmenin gelişen olaylar karşısında uygulanma olanağının kalmaması nedeniyle, sözleşmenin yeni şartlara uygun hale getirilmesidir. Bu tür uyarlama davaları gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh veya Asliye Hukuk mahkemelerinde açılır. Uzun süreli sözleşmelerde, ekonomik koşullarda önceden kestirilemeyen olağanüstü değişiklik olduğu ve bu durumun sözleşmedeki tarafların yarar dengesini aşırı derecede...

Devamını Oku
UYGULAMA İMAR PLANI
Haz30

UYGULAMA İMAR PLANI

Nazım imar planı esaslarına göre, yapı adaları, bu adalardaki yapı düzenleri, yapıların yükseklikleri, yollar ve genişlikleri, adaların yoğunlukları gibi tüm ayrıntıların kadastral olara işlenmiş olduğu planlar. Uygulama imar planları genellikle 1/1000 ölçeklidir. Ancak kentin bazı bölgeleri için 1/500 ölçeği...

Devamını Oku
UYGULAMA KROKİSİ
Haz30

UYGULAMA KROKİSİ

Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacıyla paftası üzerinden alınan ölçüleri yazılarak düzenlenen...

Devamını Oku
UYRUK
Haz30

UYRUK

Tabiyet, bir ülkenin vatandaşı olmak.

Devamını Oku