Hissedarlardan Bir Kısmının İştirak Halinde Olması – Ortaklığın Giderilmesi Davası
Eyl24

Hissedarlardan Bir Kısmının İştirak Halinde Olması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Hisselerden bir kısmının iştirak halinde bulunması, müşterek halde olan hissedarların taksim davası açma haklarına tesir etmez. Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan İ.B. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava 3 parça taşınmaz ortaklığının giderilmesi isteğine ilişkindir....

Devamını Oku
Elbirliği ile Mülkiyette Genel Mahkemede Dava Şartı – Tescil Davası
Eyl14

Elbirliği ile Mülkiyette Genel Mahkemede Dava Şartı – Tescil Davası

1- Tereke adına açılan davalarda, tüm mirasçıların birlikte dava açması veya muvafakatlerinin sağlanması, dava açmayanların davalı gösterilmesi mümkün olmazsa Medeni Kanun 640 uyarınca miras şirketine mümessil tayin ettirilerek davaya devam olunması gerekir. 2- Mirasçıların tümü genel mahkemede görülen bir davada karşılıklı da olsa davacı veya davalı olarak yer almış veya bir mirasçı tarafından ayrı ayrı diğer mirasçılar hakkında...

Devamını Oku
Tapulaştırmaya Konu Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası
Eyl13

Tapulaştırmaya Konu Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası

Dava konusu taşınmaz 3083 sayılı Yasanın uygulama alanı içerisinde kaldığına göre; Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 5 yıl süre ile mülkiyeti ve zilyetliği devredilemez. (3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu madde 13) Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar bir kısım davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün...

Devamını Oku
Mirasçılar Arasında Taksimin Geçerliliği – Tescil Davası
Eyl06

Mirasçılar Arasında Taksimin Geçerliliği – Tescil Davası

Mirasçıların tamamının iştiraki ile taksim yapılmamışsa, geçerli bir taksimin varlığından söz edilemez. Ancak taksim sonucu, taksime iştirak etmeyen mirasçıya bırakılan, onun tarafından benimsenmiş, uzun süre taksime itiraz etmemiş ise taksime icazetin varlığı kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen...

Devamını Oku
Beklenen Miras Payının Devri – Düzeltme Davası
May06

Beklenen Miras Payının Devri – Düzeltme Davası

Miras bırakanın iştirak veya muvafakat etmesi şartı ile muhtemel mirasçının Medeni Kanun’un 678. maddesi uyarınca yaptığı miras payının temliki sözleşmesi gayrimenkule ait olsa dahi maddedeki şekle uygun olması yeterlidir. Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 7.3.1994 gün ve 1552-2456 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak...

Devamını Oku