Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Satın Almaları
Eyl15

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Satın Almaları

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal elde etmesi ile ilgili olarak en son 3 Mayıs 2012’de Tapu Kanunu Madde 35’te yapılan değişiklik ile karşılıklılık şartı (mütekabiliyet şartı) aranması uygulamasına son verilmiştir. Yabancı kişiler, Türkiye’de gayrimenkul ve sınırlı ayni hak elde edip edemeyeceklerini ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliklerinden, Başkonsolosluklarından veya Türkiye’deki kendi ülkelerinin...

Devamını Oku
Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi için Alınan Ödemeler
Eyl14

Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi için Alınan Ödemeler

Tapu dairesinde yapılacak bir düzeltme işlemi (tashih) için Harçlar Kanunu‘na ekli (4) sayılı tarifenin 13.c pozisyonu gereğince 2015 yılı için geçerli olmak üzere 89,50 TL harç ve döner sermaye ücreti tahsil edilir. Fakat Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlükleri’nin sebep olduğu hatalar için Harçlar Kanunu Madde 59’un c bendinde belirtildiği üzere harç alınmadan düzeltme işlemi yapılır. Bu işlemlerden döner...

Devamını Oku
Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi için İstenen Belgeler
Eyl13

Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi için İstenen Belgeler

Düzeltme işlemi yapılacak gayrimenkule ait tapu senedi, eğer yoksa gayrimenkulün ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mal sahibinin sözlü beyanı. Taşınmaz mal sahibinin veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaportu veya avukat kimliği, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi numaraları. Gayrimenkul sahibinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 6×4 cm ebatlarında bir adet vesikalık...

Devamını Oku
Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi (Tashih)
Eyl12

Tapuda Yapılan Düzeltme İşlemi (Tashih)

Mal sahibinin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih, yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü gibi uygulamada yapılabilen bazı yanlış ve eksik yazımların, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 85. maddesi doğrultusunda belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemine düzeltme veya eski adıyla tashih denir. Tapu sicili, gayrimenkul mallar ile ilgili hakların kurulmasını, açıklığı sağlamakta ve tapu sicilindeki bilginin doğruluğuna iyi...

Devamını Oku
Trampa İşleminin Mali Boyutu
Eyl11

Trampa İşleminin Mali Boyutu

492 sayılı Harçlar Kanunu‘na göre gayrimenkullerin trampa yolu ile devir edilmesinde veya elde edilmesinde, gayrimenkulün beyan edilen devir değerinden az olmamak şartıyla emlak vergisi üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklarda takdir edilen bedel üzerinden), her iki taraftan da binde 20 oranında tapu harcı alınır. Belge olmaması, belgede yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması...

Devamını Oku
Döviz Cinsinden Satılan Gayrimenkulde KDV
Eyl08

Döviz Cinsinden Satılan Gayrimenkulde KDV

İnşaat firmalarının kendi adlarına yapıp sattıkları konut ve işyerleri, imal edilen mal hükmündedir. Dolayısıyla bu gayrimenkullerin satışı işlemi ticari faaliyettir ve KDV‘ye tabidir. Normalde KDV ödemesini gerektirecek durum tapuya tescil ile meydana gelmektedir. Ancak tapuya tescil edilmediği halde gayrimenkulün satılmış olması, alıcının kullanımına terk edilmiş olması gibi tasarruf hakkının devredildiği durumlarda, yani...

Devamını Oku
Gayrimenkul Satışında Vergilendirilmeyecek Kazançlar Nelerdir?
Eyl02

Gayrimenkul Satışında Vergilendirilmeyecek Kazançlar Nelerdir?

Arsa, arazi ve binaların (konut, işyeri) edinme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendirilmektedir. Gerçek kişiler için geçerli olan bu kural, bedelsiz olarak elde edilen gayrimenkuller için geçerli değildir. Dolayısıyla bir gayrimenkulün edinme tarihinden 5 yıl geçtikten sonra elden çıkartılması durumunda elde edilen kazanç miktarı ne olursa olsun değer artış...

Devamını Oku
Çok Katlı Binaların Satışında KDV
Ağu31

Çok Katlı Binaların Satışında KDV

Tek katlı veya çok katlı bir gayrimenkul, bina olarak satıldığında gerçek bir kişiye ait ise KDV yönünden vergiye sebebiyet veren bir olay söz konusu değildir. Yani gerçek bir kişiye ait çok katlı bir binanın, bina olarak satışı KDV‘ye tabi değildir. Fakat çok katlı binadaki konutların veya işyerlerinin ayrı ayrı birden fazla defada satılması durumunda bu satışlar ticari faaliyet olarak değerlendirileceğinden dolayı KDV‘ye...

Devamını Oku
Harç Çeşitleri
Ağu25

Harç Çeşitleri

Harç konusu 492 sayılı Harçlar Kanunu‘nda 9 başlık altında düzenlenmiştir ve tek tek belirlenmiş olan harç tarifeleri üzerinden işlemler yapılmaktadır. Yargı harçları : Kanundaki birinci kısım yargı harçlarına ayrılmıştır ve tarifelerde hangi işlemler üzerinden ne alınacağı gösterilmiştir. Mahkemelere başvurma harcı, karar ve ilam harçları, icra ve iflas harçları, celse harçları, ticaret sicili harçları gibi harçlar yer...

Devamını Oku
Genel Olarak Harç Kavramı
Ağu24

Genel Olarak Harç Kavramı

Sözlük anlamı olarak harç, devletin yaptığı hizmetlerden faydalanan kişilerin, işlerinin yapılması için yalnız o işle ilgili alınan az bir paradır. Harç, devletin sunduğu kamu hizmetinin maliyet bedeli olarak, hizmetten yararlanan kişi ve kurumlardan alınan hizmet bedelidir. Harç ödemesinden bahsedebilmek için bir kamu hizmetinin olması, ayrıca bu kamu hizmetini isteyen ve bu hizmetten yararlanan kişi veya kurumun bulunması gerekir....

Devamını Oku