TABAN ALANI
Haz30

TABAN ALANI

İnşaatın parsele oturacak bölümünün aydınlık ve avlular çıktıktan sonraki yatay izdüşümünde kaplayacağı alan. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde...

Devamını Oku
TABAN ALANI KATSAYISI (KAKS)
Haz30

TABAN ALANI KATSAYISI (KAKS)

Bir yapının taban alanının imar parseline oranıdır. İmar mevzuatında aksine bir hüküm olmadığı takdirde ayrık nizama tabi imar parsellerinde taban alanı; irtifa sınırlaması getirilmiş ve imar planında bahçe mesafeleri belirlenmemiş ise %35’i, irtifa serbest ise %25’i geçemez. Bu alanın tespitinde mevcut binalar ve müştemilat da dahil...

Devamını Oku
TABİ SEMERELER
Haz30

TABİ SEMERELER

Doğal ürünler. Herhangi bir şeyden elde edilmesi uygun görülen ürünler, gelirler. Bir ağacın meyveleri, bir tarladan elde edilen pamuk...

Devamını Oku
TABİYET
Haz30

TABİYET

Uyruk, Bir devletin vatandaşı olmak. T.C. uyruklu...

Devamını Oku
TABLO MAHZEN DEFTERİ
Haz30

TABLO MAHZEN DEFTERİ

Tapu Sicil Müdürlüğünde bulunan kütük, yevmiye defteri, zabıt defteri ve resmi senet ciltleri ile yardımcı sicillerin genel ve özel numaralarının kaydedildiği, başlangıç ve bitiş sayfalarının belirtildiği...

Devamını Oku
TADİL
Haz30

TADİL

Bkz....

Devamını Oku
TAHLİYE TAAHHÜDÜ
Haz30

TAHLİYE TAAHHÜDÜ

Önceden belirlenmiş bir tarihte kiracının tahliyesini sağlayabilmek amacıyla hazırlanan...

Devamını Oku
TAHSİS
Haz30

TAHSİS

Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir gayrimenkulün, şartları taşıyan kişi veya kuruluşlara bir resmi yazı ile devri işlemidir. Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu, İskan Kanununda belirtildiği...

Devamını Oku
TAHSİS CETVELİ
Haz30

TAHSİS CETVELİ

Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarında gittiğini gösteren...

Devamını Oku
TAHVİL
Haz30

TAHVİL

Değiştirme, dönüştürme,...

Devamını Oku