Kötü Muamele Görenin Bağışladığı Taşınmazı Geri Alması – Tescil Davası
Eki10

Kötü Muamele Görenin Bağışladığı Taşınmazı Geri Alması – Tescil Davası

Bağışlanılan, bağışlayana veya ailesine karşı yasaya göre yükümlü olduğu ödevlere önemli bir saygısızlık gösterdiği takdirde; bağışlayanın, bağışın bozulmasını, bağışlanılan kişinin elinde halen ne kalmış ise onun geri verilmesini dava edebilir. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 212, 244) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 292-295) Taraflar arasında görülen davada; davacı, davalıya bağışladığı dava konusu 1/4 payın Borçlar...

Devamını Oku
Bağış, Tenkis ve Muvazaa – Tescil Davası
Eyl29

Bağış, Tenkis ve Muvazaa – Tescil Davası

1- Muvazaa, tenkis ve mirasta iade davaları yasaların farklı hükümlerinde düzenlenen nitelikleri, kapsamları, hüküm ve sonuçları, tamamen değişik davalardır. 2- İntifa hakkını üzerinde bırakmak suretiyle, kuru mülkiyetin tapuda bağışlanarak intikalinde 1.4.1974 gün 1/2 s. İBK.nın uygulama yeri yoktur. Bu tür temlikler hakkında tenkis davası açılabilir. Miras bırakanın çocukları olan davacılar M.C., E.B. ve A.E., 254 ada, 74 parsel...

Devamını Oku
Mal Kaçırma ve Mirasçıların Dava Hakkı – Tescil Davası
Eyl21

Mal Kaçırma ve Mirasçıların Dava Hakkı – Tescil Davası

Muvazaaya dayanan mirasçının miras hakkından yoksun bırakılmak istenen mirasçı olması gerekmez. Miras bırakanın asıl amacı başka mirasçıdan mal kaçırmak olsa dahi, devralan mirasçı dışındaki tüm mirasçıların iptalde hukuki menfaatleri bulunduğundan dava açabilirler. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 18) (YİBK. 1.4.1974 T. 1/2) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 19) Davacı D.Y. tarafından, davalı Z.B. aleyhine açılan tapu iptali ve...

Devamını Oku
Koşullu Bağışlamada Sözleşmeye Uyulmaması, Yorum – Tescil Davası
May28

Koşullu Bağışlamada Sözleşmeye Uyulmaması, Yorum – Tescil Davası

1- Sözleşmelerin yorumu, kullanılan deyimlere bakılmaksızın tarafların gerçek iradelerine göre yapılır. 2- Resmi sözleşmede bağışın koşulsuz ve bedelsiz olduğu görülse dahi dosyaya toplanan delil ve belgelerden bağış nedeni anlaşılıyorsa, o yolda hareket edilmesi gerekir. 3- Bağış nedeninin ifasının mümkün olmadığı belgelenmiş ise, amaca aykırı bir kullanım olmamak koşuluyla, bağışlayan bağıştan dönme hakkı saklı tutulmamışsa iptal...

Devamını Oku
Eş ve Evlat ile Yapılan Bakma Sözleşmesi – Tescil Davası
Şub16

Eş ve Evlat ile Yapılan Bakma Sözleşmesi – Tescil Davası

1- Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin geçerliliği için bakım alacaklısının özel bakıma muhtaç bulunması koşulunun aranması, eşler arasında yapılan bakıp gözetme sözleşmesi içindir. 2- Baba ile evlat arasında yapılan bakıp gözetme sözleşmesinin geçerliliği için bakım alacaklısı babanın özel bakıma muhtaç bulunması ya da muayyen bir yaşın üstünde olması koşullarının aranmasına gerek yoktur. Dava, muvazaa ve gizli bağış hukuksal...

Devamını Oku