Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi için Gerekli Belgeler
Eyl16

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi için Gerekli Belgeler

Veraset yoluyla veya karşılıksız olarak elde edinilen mallar sebebiyle verilecek olan veraset ve intikal vergisi beyannamesinin yanı sıra ilgili vergi dairesine, malların çeşidine göre verilmesi gereken diğer belgeler : Veraset ilamı yani mirasçılık belgesi aslı veya onaylı örneği(Sulh Hukuk Mahkemelerinin yanı sıra noterliklerden de alınabiliyor), Vasiyetname, miras sözleşmesi, Vefat eden kişi ticaret ile uğraşıyorsa ticari bilanço...

Devamını Oku
Eşe Ait Evin Aynı Zamanda İşyeri Olarak Kullanılmasında Vergilendirme
Eyl03

Eşe Ait Evin Aynı Zamanda İşyeri Olarak Kullanılmasında Vergilendirme

Ayrı bir işyeri kiralanmayıp da oturulan evin aynı zamanda işyeri olarak kullanılması söz konusu olduğunda, mülkiyetin eşe ait olması halinde emsal kira bedeli üzerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusu uygulamada biraz karışıktır. Gelir Vergisi Kanunu‘nun “Emsal Kira Bedeli Esası” başlığı altındaki 73. Maddesinde ; Kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı,...

Devamını Oku
Kira Gelirinin Yanlış veya Hiç Beyan Edilmemesinin Riski Nedir?
Ağu26

Kira Gelirinin Yanlış veya Hiç Beyan Edilmemesinin Riski Nedir?

Vergi daireleri apartman yöneticisinden veya site yöneticisinden apartman veya sitelerindeki kiralık bölümlerle ilgili bilgileri isteyebilir. Bu şekilde de elde ettikleri kira gelirinin gelir vergisini ödemeyen ev sahiplerini takip edebilmektedirler. Bu anlamda vergi daireleri yöneticilere yazı gönderirler ve yönettikleri site veya apartmanlarda ikametgah amacıyla kaç bölümün kullanıldığı, bunların kaçının kiracılar tarafından...

Devamını Oku
Yurtdışında Yaşayan Türkler’in Türkiye’deki Kira Gelirleri
Tem18

Yurtdışında Yaşayan Türkler’in Türkiye’deki Kira Gelirleri

Altı aydan fazla yurt dışında oturma ve çalışma izni olan ve Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları dar mükellef kapsamında vergilendirilirler. Gurbetçilerin Türkiye’deki kira gelirlerini beyan edip etmemeleri konusunu işyeri kira geliri ve konut kira geliri açısından bakmak gerekir. İşyeri Kira Gelirleri Gurbetçilerin Türkiye’de elde ettikleri tek gelir, tamamı stopaja tabi tutulmuş işyeri kira geliri olması durumunda yıllık gelir...

Devamını Oku
Emsal Kira Bedeli Nedir?
Tem17

Emsal Kira Bedeli Nedir?

Beyanı zorunlu en az kira bedeline emsal kira bedeli denir. Gelir Vergisi Kanunu 73. Maddede emsal kira bedeli başlıklı bir madde yer almaktadır. Bu maddeye göre kiraya verilen mal ve hakların kira bedeli emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bina ve arazilerde emsal kira bedeli, yetkili özel merciiler tarafından veya mahkeme tarafından takdir veya tespit edilmiş olan kira tutarıdır. Böyle bir tespit yok ise Vergi Usul Kanunu’na göre...

Devamını Oku
İşyerinin Bedelsiz Olarak Çocuğa Kullandırılması
Tem16

İşyerinin Bedelsiz Olarak Çocuğa Kullandırılması

Mülkiyeti babaya veya anneye ait olup da çocuğun kullanımına ücretsiz olarak verilen işyerlerinin hem kira geliri hem de gelir vergisi kesintisi yönünden iki boyutu vardır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sayılan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin ve ticaret şirketlerinin yine kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakları kiralamaları karşılığında aldıkları ödemelerden, hak sahiplerinin gelir vergisi açısından kesinti yapmaya...

Devamını Oku
Bina Duvarlarının Reklam Panosu Olarak Kiralanması
Haz14

Bina Duvarlarının Reklam Panosu Olarak Kiralanması

Ticari bir işletmeye ait olmayan binaların reklam panosu olarak kullandırılması, gayrimenkul sermaye iradı (geliri) niteliğindedir. Binaların dış yüzeyi kat maliklerine aittir. Bina duvarını reklam panosu olarak kullanan gerçek usulde vergiye tabii kişi veya kuruluşların, binadaki kat maliklerine yapacakları ödemeler üzerinden %20 oranında gelir vergisi stopajı yapmaları gerekmektedir. Kat malikleri gerçek usulde KDV mükellefi...

Devamını Oku