Emlak Vergisinin Sakarya’da Konut Satışlarına Etkisi
Mar28

Emlak Vergisinin Sakarya’da Konut Satışlarına Etkisi

Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerdeki emlak vergisi oranı iki kat arttı. Büyükşehirlerdeki gayrimenkul sahipleri hem birim değerleri, hem de vergi oranındaki artış nedeniyle daha fazla vergi ödüyor. Artan emlak vergilerinin Sakarya’nın da aralarında bulunduğu büyükşehirlerde arsa ve konut satışlarına az da olsa etkisi oldu. Zira tapu harçlarının hesaplanmasında emlak vergisi değeri esas alınıyor. Bu da satış ve devirlerde tapu...

Devamını Oku
Harcamalara Katılma Paylarının Hesaplanması
Eyl23

Harcamalara Katılma Paylarının Hesaplanması

Harcamalara katılma payı, yapılan hizmetler için giderlerin tamamıdır. Bu hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen, yayınlanan rayiç bedel ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Giderlerin peşin ödenmesi durumunda katılma payı, ilgilisinden % 25 indirimli olarak alınır. “Bina ve arsalarda harcamalara katılma payı, vergi değerinin % 2’sini geçemez.”...

Devamını Oku
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Eyl22

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

Belediyeler veya belediyelere bağlı kuruluşlar tarafından yapılan yeni içme suyu şebeke tesisleri ile mevcut şebeke tesislerinin genişletilmesi ve düzeltilmesi işlemlerinde, dağıtımın yapıldığı alan dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden su tesisleri harcamalarına katılma payı alınır. Eğer bir gayrimenkul birden fazla yol kenarında bulunuyorsa sadece suya bağlandıkları yol üstündeki uzunlukları esas alınarak katılma payı hesaplanır....

Devamını Oku
Sermaye Şirketlerine Ayni Sermaye Konulmasında Harç Uygulaması
Eyl04

Sermaye Şirketlerine Ayni Sermaye Konulmasında Harç Uygulaması

Ayni sermaye, nakit para yerine belli mal ve hakların şirkete sermaye olarak konmasıdır. Sermaye olarak şirketlere nakit paranın yanı sıra ayni sermaye de konabilmektedir. Uygulamada ayni sermaye olarak genellikle gayrimenkul tercih edildiği görülmektedir. Tapu harcı açısından gayrimenkulün satılması ile bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konması açısından bir fark yoktur. Her ikisi de gayrimenkulün devri veya kazanımı anlamına...

Devamını Oku
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Nedir?
Ağu30

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Nedir?

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nda yapılan değişiklikle birlikte 2005 yılından itibaren emlak vergisi tutarının % 10’u kadar ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunması için katkı payı ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Emlak vergisi tutarı üzerinden ayrıca katkı payı alınmasının gerekçesi olarak da maddede “…kültür varlıklarının projelendirme, kamulaştırma, planlama ve uygulama...

Devamını Oku
Emlak Vergisi Ödemesinden Kim Sorumludur?
Ağu29

Emlak Vergisi Ödemesinden Kim Sorumludur?

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar için ödenecek olan emlak vergisi için bina sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binayı malik gibi tasarruf edenler mükelleftir. Normal koşullar altında binanın emlak vergisini mülk sahibi kişi öder. Ancak hem bina sahibi hem de intifa hakkı sahibi varsa, binaya ait emlak vergisi, intifa hakkı sahibine aittir. Kısacası bina vergisinin ödemekle mükellef olan kişi öncelikle intifa...

Devamını Oku
Varislerin Sahip Olabileceği Haklar
Ağu19

Varislerin Sahip Olabileceği Haklar

Vefat eden kişinin ev, mağaza, dükkan, otomobil, arsa, hisse senedi ve tahvil gibi değerlerinin yanı sıra banka hesabında TL veya döviz olarak nakit parası olabilir. Mirasçının bu değişik türdeki malvarlığı üzerindeki hak ve tasarruflardan yararlanabilmesi ve bankadaki paranın içerisinden kendi hissesine düşen kısmı alabilmesi için öncelikle mirasçı olduğunu kanıtlayan ve pay miktarını gösteren veraset ilamı alması gerekir. Miras...

Devamını Oku
Emlak Vergisi Açısından Tamamlanmamış İnşaatların Durumu
Ağu18

Emlak Vergisi Açısından Tamamlanmamış İnşaatların Durumu

Tamamlanmamış inşaatlar bina olarak kabul edilemeyeceğinden bu türden inşaatların üzerinde bulunduğu arsalar için arsa vergisi ödenir. Temelden alma veya kaba inşaat halindeyken alma şeklinde halk arasında tabir edilen bir inşaattan bir daire veya işyeri alındığında alıcıya kat irtifaklı tapu verilmektedir. Yine bu durumda da inşaat devam ettiğinden dolayı arsa vergisi bildirimi ile arsa vergisi ödenir. Nizam TUTUCU Emlak...

Devamını Oku
Emlak Vergisi Açısından Gecekonduların Durumu
Ağu17

Emlak Vergisi Açısından Gecekonduların Durumu

Gecekondular da emlak vergisine tabidir ve konut olarak kullanılan gecekonduların emlak vergisi oranı büyükşehir sınırları içerisinde binde 2, diğer yörelerde ise binde 1’dir. Emlak vergisini gecekondu sahibi öder. Fakat gecekondu sahibinin hiçbir geliri yoksa konutunun 200 m2‘yi aşmaması şartıyla emlak vergisi ödemezler. İşyeri olarak kullanılan gecekondularda ödenecek olan emlak vergisi oranı büyükşehir belediye...

Devamını Oku
Belediyeler Yol Harcamalarına Katılma Payı Alabilir mi?
Ağu11

Belediyeler Yol Harcamalarına Katılma Payı Alabilir mi?

Belediyeler veya belediyelere bağlı kuruluşlar tarafından inşa, tamir veya genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafından bulunan veya başka bir yola çıkışı olmadığı için bu yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden, meclis kararı ile yol harcamalarına katılma payı alınabilir. Böyle bir uygulama yapılabilmesi için; Yeni yol açılması, Mevcut olan bir yolun % 40 veya daha fazla bir oranda genişletilmesi, Mevcut olan parkelerin veya...

Devamını Oku