Apartman Yöneticisi Görevlerini Yapmıyorsa Ne Yapılabilir?
Nis03

Apartman Yöneticisi Görevlerini Yapmıyorsa Ne Yapılabilir?

Genel kurulunda alınmış bir kararı uygulamama konusunda apartman yöneticisinin bir ısrarı varsa, görevlerini yerine getirmiyorsa öncelikle denetçilerin/denetim kurulunun yöneticiyi uyarması gerekir. Apartman yöneticisi hala görevini yapmamaya devam ediyorsa, kat malikleri tarafından Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir, hakimin konuya müdahalesini istenebilir. Kat maliklerinin büyük çoğunluğu, yöneticinin görevlerini yapmamasından...

Devamını Oku
Her Apartmanda Yönetim Olması Gerekir mi?
Mar30

Her Apartmanda Yönetim Olması Gerekir mi?

Kat mülkiyeti kanununa göre 8 daireli veya daha üstü apartmanlarda yönetim olmalıdır. 8 daireden daha az sayıdaki apartmanlarda yönetim olmaz diye bir kaide yoktur anca zorunluluk da yoktur. Dolayısıyla 8 ve daha üstü daireli apartmanlarda kanunen bir zorunluluk olduğu için apartmandaki daire sahibi kişiler, genel kurulu toplayıp bir yönetici seçer. Bu durum noter tasdikli genel kurul karar defterine yazılır ve kanunen tescil edilmiş...

Devamını Oku
Apartman Aidatını Ödemeyen Kişilere Ne Yapılabilir?
Mar24

Apartman Aidatını Ödemeyen Kişilere Ne Yapılabilir?

“Daire sahipleri veya kiracıları, apartmanın işletme projesinde belirtilen giderlerini ödemek zorundadır.” Apartman aidatı genel kurullarda belirlenir veya genel kurulda yetki alan yönetici bir işletme projesi hazırlayarak apartman sakinlerine sunar. Eğer yedi gün içerisinde herhangi bir itiraz oluşmasa işletme projesi uygulamaya girmiş olur ve bu projedeki tüm giderleri, daire sahibi veya kiracıları ödemekle yükümlüdür. Kat Mülkiyeti...

Devamını Oku
Boş Apartman Dairesine Aidat Ödenir mi?
Mar09

Boş Apartman Dairesine Aidat Ödenir mi?

Zaman zaman apartmanlarda, aidat ödemek istemeyen kat malikleri çıkmaktadır. “Bu dairede yaşamıyorum, burayı kullanmıyorum, boş boş duruyor” gibi gerekçelerle filanca tutarları ödemek istemediklerini belirtebilirler. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinde bahsedilen işletme giderlerine bütün daire sahipleri katılım göstermek zorundadır. Haklı gibi gözüken bir takım gerekçeleriniz de olsa bu masraflardan kaçınamazsınız. Apartman...

Devamını Oku
Apartman Yönetiminde Kiracıların Söz Hakkı Var mıdır?
Şub27

Apartman Yönetiminde Kiracıların Söz Hakkı Var mıdır?

Maalesef apartman genel kuruluna kiracılar katılamazlar. Apartman ile ilgili alınacak olan kararlarda sadece mal sahibi olan kişilerin oy kullanma hakları vardır. Ancak yönetim kurulu başkanı, bir kiracıya konuşma hakkı verirse, kiracı da dilek ve temennilerini dile getirebilir. Bunun dışında herhangi bir olumlu veya olumsuz söz hakkı olmadığı gibi oy da kullanamaz. “Yönetim tarafından alınan kararlar kiracı için olumsuz olsa da bu...

Devamını Oku
Apartman Yönetiminin Oluşturulması
Şub18

Apartman Yönetiminin Oluşturulması

Hiç oluşturulmamış bir apartman yönetiminden bahsediyorsak, kat maliklerinin üçte birinin genel kurul çağrısı yapması gerekmektedir. Bunu da tüm kat maliklerine imza karşılığı bildirmeleri gerekir. Apartman dışında ikamet edenlere de taahhütlü mektup ile toplantı tarihinin bildirilmesi gerekir ve bu bildirimlerin genel kurul toplantısından en az 15 gün öncesinden yapılmalı. Genel kuruldaki toplantının birinci veya ikinci toplantı...

Devamını Oku
Apartman Yöneticisinin Yetkileri ve Sorumlulukları
Şub14

Apartman Yöneticisinin Yetkileri ve Sorumlulukları

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesinde apartman yöneticisinin yetkileri belirtilmiştir. Yöneticinin asli görevi, apartmanın bakım, onarım ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. “Yönetici, apartmanın bakım ve onarımı için gereken tedbirleri almakla sorumludur.” Örnek verecek olursak, apartmanın sigortasının yaptırılması, apartmanda çalışan personel/hizmet görevlisi/bahçıvan veya diğer elemanlarının maaşlarının ve sigortalarının ödenmesi,...

Devamını Oku
Kiracılar, Apartmandaki Hangi Masraflara Katılmayabilir?
Şub10

Kiracılar, Apartmandaki Hangi Masraflara Katılmayabilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda veya Apartman Yönetim Planı’nda işletme projesine göre apartman aidatları belirlidir. Bu aidatlara da, hem daire sahibi hem de burayı kullanan kiracılar katılım göstermek zorundadır. Kiracı, apartmanla ilgili yapılan tüm masraflara, giderlere katılmak zorunda değildir. Katılım göstermek zorunda olmadıkları masraflara örnek verecek olursak demirbaş alımlarını gösterebiliriz. Mesela binanın cephesinin yapılması...

Devamını Oku