Kiracı, Malik Gibi Sorumlu Tutulur mu? – Tazminat Davası
Eyl17

Kiracı, Malik Gibi Sorumlu Tutulur mu? – Tazminat Davası

Komşuluk hukuku nedeniyle açılacak davalarda sınırlı ayni hak sahipleri de, bu hakları kullanmaları nedeniyle malik gibi sorumlu tutulur. Ancak, kira, vekillik veya hizmet sözleşmesi ile taşınmazı elinde bulunduran için bu kural geçerli değildir. Taraflar arasında görülen davada; davacı vekili, davalı A.’ya ait olup, diğer davalı C.’nin kiracı sıfatıyla oturduğu taşınmazdan akıtılan pis suların, 202 ada, 12 parsel sayılı...

Devamını Oku
Kiracının, El Atmanın Önlenmesi Davası Açması
Şub18

Kiracının, El Atmanın Önlenmesi Davası Açması

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine, 27.09.1991 gününde verilen dilekçe ile el atmanın önlenmesi istenmesi üzerine, yapılan duruşma sonunda, davanın husumet yönünden reddine dair verilen, 25.09.1992 günlü hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği...

Devamını Oku
El Atma Olduğu Gerekçesiyle Kiracının Evden Çıkartılmak İstenmesi – İşgal Davası
Oca30

El Atma Olduğu Gerekçesiyle Kiracının Evden Çıkartılmak İstenmesi – İşgal Davası

Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 16. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen karar 13.2.1981 gün ve 1980/392-60 sayılı kararın incelenmesi davalılar tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 9.4.1981 gün ve 1981/4872-4761 sayılı ilamıyla; (…Davacı, Heybeliada’da kayden maliki olduğu dairesini işgal eden davalının, el atmasının...

Devamını Oku
Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 3
Eyl19

Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 3

Kiralananın Devri Durumunda Tahliye : Kira sözleşmesinde aksine bir madde olmadıkça kiracı, kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, yararlanma hakkını ve sözleşmesini devredemez. Aksine hareket edenlere ihtara gerek olmadan Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye davası açılabilir ve fuzuli işgal kanun hükümlerinin uygulanması istenebilir. Kiracıya da sözleşmeye aykırılıktan dava açılabilir. Misafir gelmesi, ortak alması,...

Devamını Oku
Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 2
Eyl18

Kiracıların Tahliye Edilebilme Durumları – 2

Yeniden İktisap Nedeniyle Tahliye : Gayrimenkulün yeni sahibi olan kişinin kendisi, eşi veya çocuklarının konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle, gayrimenkulün elde edilme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kiracıya noter aracılığıyla ihtar çekerek bu durumu bildirir ve 6 ay sonra da tahliye davası açabilir. Gayrimenkulün yeni sahibi, eski sahip ile kiracının yapmış olduğu sözleşmenin bitiş tarihini takip eden bir ay içerisinde dava...

Devamını Oku