Denizden Doldurarak Mülk Elde Etmek – Tescil Davası
Eyl27

Denizden Doldurarak Mülk Elde Etmek – Tescil Davası

Özel tüzel ve gerçek kişilerin denizden doldurma suretiyle taşınmaz iktisabı mümkün değildir. (2644sayılı Tapu Kanunu madde 8) Davacılar 157 ada 6 parselin önünde bulunan 49 metrekarelik ve 321 ada 13 parselin önünde bulunan 999 metrekarelik yerin izin alınmak suretiyle denizden doldurulduğunu ileri sürerek bu kısımların adlarına tapuya tesciline karar verilmesini istemişlerdir. İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün aslı...

Devamını Oku
Tescilin Haklı ve Geçerli Bir Sebebe Dayanması – Tescil Davası
Eyl17

Tescilin Haklı ve Geçerli Bir Sebebe Dayanması – Tescil Davası

1– Ayni haklar tescil ile doğar. Tescil yolu ile mülkiyet hakkının doğumu haklı ve geçerli bir sebebin bulunması koşuluna bağlıdır. 2- Tescil sebebi Belediyenin gerçekleştirdiği imar parselasyon işlemi değil de, tapu sicilinde yazılan ifraz ve tevhid işlemi sırasında, ifrazın mümkün olup olmadığının belediyeden sorulması sonucu verilen bir cevap ise bu cevap (karar) tescil nedenini oluşturmayacağından idari bir karar sayılmaz....

Devamını Oku
Bataklık ve Sazlık Yerlerin Zilyetlikle Kazanılması – Tescil Davası
Şub09

Bataklık ve Sazlık Yerlerin Zilyetlikle Kazanılması – Tescil Davası

Bir yerin kazanılabilmesi için diğer koşulların yanında taşınmazın niteliği itibariyle kazanılmaya elverişli yerlerden olması gerekir. Zirai uzman bilirkişi 27.09.2004 tarihli raporunda dava konusu taşınmazın 50 yıl kadar önce bataklık ve kamışlarla kaplı tarıma elverişli bulunmayan bir yer olduğunu, 1960’lı yıllarda DSİ tarafından yapılan bataklık kurutma kanallarının varlığı sonucunda suların çekildiğini ve arazinin ortaya...

Devamını Oku
Kamulaştırılan Mülkiyetin Başkasına Devri – Bedel Davası
Şub01

Kamulaştırılan Mülkiyetin Başkasına Devri – Bedel Davası

1- İstimlak (kamulaştırma) suretiyle iktisap eden kimse, tapuya tescilden önce de malik olur. 2- Kamulaştırılan taşınmazın, kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren başkasına devir ve temliki yasaktır. 3- Kamulaştırma nedeni ile tapu kaydında usulsüz olarak malik gözüken kişi, kamulaştırmasız el atma davaları açamaz. (Medeni Kanun madde 705) (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 31/6) Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan...

Devamını Oku