Arsa Birleştirme Masrafları Nelerdir?

Arsa Birleştirme Masrafları Nelerdir?Sahipleri aynı veya farklı ve yan yana olan birden fazla arsa birleştirilerek tek bir arsa haline getirilebilir. Arsa birleştirme işlemi için yapılan masraflardan biri harçtır. Yasa ve yönetmeliklerle belirlenen birleştirme harcı, birleştirilecek arsaların işlemden önceki değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanır ve arsaların değeri üzerinden binde 9 gibidir. Diğer bir masraf da döner sermaye masrafıdır. Arsa birleştirme işleminde kadastro uzmanları ve harita mühendislerine bir miktar masraf ödenir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından belirlenen tarifeye göre ve her yevmiye numarası için bir adet döner sermaye ücreti alınır. Birleşen parsel sayısının döner sermaye ücretine bir etkisi yoktur.

Arsa birleştirme işlemleri için birleşen arsaların değeri üzerinden yaklaşık binde 9 gibi bir değerde harç ödenir.”

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder