ÇED RAPORU

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye verebilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin saptanması, seçilen yerle teknoloji alternatiflerinin saptanarak değerlendirmesi, kısa ve uzun dönemde çevrede ortaya çıkması olası olumlu ve olumsuz değişikliklerin ele alındığı uzmanlarca hazırlanan ayrıntılı rapor. Bu yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ÇED raporunu hazırlamak, ilgili makamlara sunmak zorundadırlar. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Çevre Bakanlığı yetkilidir.

Bir Yorum Gönder