ÇIKMA

Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan bölüm. Binalardaki tespit edilen azami bina alanı dışında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kapalı ve açık çıkma yapılabilir.

  • Açık çıkmalar binanın her cephesinde, kapalı çıkmalar ise binanın yalnızca ön ve arka cephelerinde yapılabilir.
  • Çıkmalar parsel sınırlarından taşamaz.
  • Arka ve yan komşu parsel içinde kapalı çıkma yapılamaz.
  • Ön bahçelerde yapılacak çıkmalar parselin yol sınırına 3,2 metreden fazla yaklaşamaz.
  • Ön ve arka cephelerde yapılacak kapalı çıkma genişliği 1,5 metreden, yan komşu mesafelerinde yapılacak açık çıkma genişliği 1 metreden fazla olamaz.
  • Açık çıkma uzunluğu bina cephesinin 2/3’sinden fazla olamaz
  • Bitişik nizamda, bitişik olduğu komşu sınırına 2 metreden fazla yaklaşamaz.
  • Çıkmanın (kirişler dahil) en alt noktasının, zemine olan yüksekliği m’den az olamaz.
  • 0,2 metreyi geçmeyen motifler, denizlikler, bina saçakları ve zeminden yüksekliği 2,4 metreden az olmayan giriş saçakları, yatay olarak 0,6 metreyi geçmeyen güneş kesiciler çıkma sayılmaz.

Bir Yorum Gönder