DAĞITIM CETVELİ

Her imar adası için ayrı düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden nasıl oluştuğunu, kadastro ve imar parsellerinden alınan düzenleme ortaklık payını, gerektiğinde malikin muvafakatiyle terk edilen alanları, kamulaştırılan alanların miktarını gösteren çizelgedir.

Bir Yorum Gönder