EMLAK VERGİSİ

Emlak vergisi genel beyanı her 4 yılda bir olmak üzere ilgili belediyelere verilir. Vergisi ise mayıs ve kasım aylarında iki eşit taksitte ödenir. Hisseli taşınmazlarda hissedarlar, hisseleri oranında ayrı ayrı beyanname vermek zorundadırlar. Taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa vergi yükümlüsü malik değil, intifa hakkı sahibi olacaktır. Gayrimenkulün satılması halinde satışın yapıldığı yılın vergisinin tamamı satana, takip eden yıldan itibaren alana aittir. Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlarda evlerin binde 2 (diğer yerlerde binde 1), işyerlerinin binde 4 (diğer yerlerde binde 2), arsaların binde 6 (diğer yerlerde binde 3), arazilerin binde 2 (diğer yerlerde binde 1) vergi oranı vardır. Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde emlak vergisi oranı 2007 ve takip eden yıllar için Bakanlar Kurulu kararınca sıfıra indirilmiştir.

Bir Yorum Gönder