ENCÜMEN KARARI

Özel ve tüzel kişilerin taşınmazlarında olduğu gibi, belediye, il özel idaresi ve maliye hazinesine ait taşınmazların, ifraz ve tevhidi için de taşınmazın bulunduğu yere göre encümen kararı veya il idare kurulu kararı gerekir.

Bir Yorum Gönder