EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ

Yapılan haritanın ölçeğine uygun olarak aynı yükseklik değerine sahip noktaların belli aralıklarla birleştirilmesi suretiyle elde edilen eğriler bütününe denir. Eğim farklarının olduğu engebeli bir arazide yapılacak inşaatta kazı, dolgu, buna bağlı olarak maliyet analizinin yapılmasında eş yükselti eğrilerine ihtiyaç duyulur. Eş yükselti eğrilerinin yüksekliklerin artışı yönünde kıvrılması durumunda sırt, eksilme yönünde kıvrılması halinde vadi meydana gelir.

Bir Yorum Gönder