EVRAK-I MÜSPİTE

Resmi senet, plan, mahkeme kararı gibi tapu sicilindeki kayıtların dayanağını oluşturan resmi belgelerdir. Planlar kadastro müdürlüğünde, diğer belgeler tapu sicil müdürlüğündeki parsel dosyalarında arşivlenir.

Bir Yorum Gönder