FAİZ SÜTUNU

İpotek işlemi sırasında, alacaklı ile borçlu arasında kararlaştırılan faiz oranının ipotek resmi senedinde yazıldığı yerdir. Taraflar faiz oranı kararlaştırarak veya kararlaştırmadan, faiz oranı kararlaştırıldıysa değişiklik yaparak, değişken veya sabit faiz tercihi yaparak ipotek tesisi yapabilirler.

Bir Yorum Gönder