FEN ADAMI

Elektrik tesisatçılığı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, yapı ressamlığı, harita kadastro, tapu kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik eğitim veren okullardan diploma veya kurs belgesi alarak, yapıların mimari, statik ve tesisat planlarının, projelerinin, resim ve hesaplarının hazırlanması ve uygulanmasında ve harita kadastro işlerinde görev alan teknik kişidir.

Bir Yorum Gönder