GARAME ANLAŞMASI

Bir gayrimenkule ipotek konulurken veya sonrasında, birden fazla ipotek alacaklısının kendi aralarında yapılan, gayrimenkulün paraya çevrilmesi durumunda öncelikli olarak alacağını alma hakkı olanın hakkını kaldırarak, satıştan elde edilen paranın herkesin alacağının oranına göre paylaştırılmasını sağlayan anlaşmadır.

Bir Yorum Gönder