GAYRİSAFİ HASILAT

Gayrimenkul sermaye iratlarında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal veya hakların kiraya verilerek bir takvim yılı içerisinde geçmiş yıllara veya o yıla ait nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri tutarına gayrisafi hasılat denir. Kelime anlamı olarak ise net olmayan gelirdir.

Bir Yorum Gönder