GEÇERLİ SINIR

Tapulama ve kadastro teknik belgeleriyle, bundan sonraki değişiklik işlerinde yapılan ölçülerde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırdır. Sınırlandırma krokisinde bu sınırlar turuncuyla gösterilir.

Bir Yorum Gönder