GEÇİCİ YAPI YASAĞI

Şehrin bir yerinde yeniden imar için zorunluluk varsa, gerekli görüldüğünde imar planı yapılıncaya kadar kısmen veya tamamen yapı faaliyetlerinin durdurulmasına geçici yapı yasağı denir. Böylece çarpık yapılaşmanın veya planlara aykırılık oluşturabilecek yapıların önüne geçilmiş olunur.

Bir Yorum Gönder