GENELGE

Genel bir sorunu gidermek veya bağlı bulunan müdürlükleri bilgilendirmek amacıyla merkezi idare tarafından yayınlanan genel emirlerdir ve uyulması zorunludur. Genelgeler, yönetmeliklere, tüzüklere ve kanunlara aykırı olamaz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de bağlı birimlerin sorunlarını genelgelerle çözmeye çalışmaktadır. Bölge müdürlüklerinin de genelge yayınlama yetkileri vardır.

Bir Yorum Gönder