HACİR

Başkalarının güvenliğini tehdit emek, akıl hastalığı gibi kanunda belirtilen nedenlerden dolayı mahkemece reşit olan birinin sahip olduğu medeni hakları kullanma yetkisinin kaldırılması, kısıtlanması haline hacir denir. Hacir altına alınan bir kimseye vasi tayin edilir.

Bir Yorum Gönder