HACİZ

Kesinleşmiş icra takibi konusu olan ve bir alacağın tahsilatını sağlamak amacıyla borçluya ait gayrimenkule, icra müdürlüğünce el konulması işlemine haciz denir. Gayrimenkul hacizli olsa da satış, bağış, trampa gibi bütün işlemler yapılabilir. Ancak eğer kamu haczi söz konusu ise, alacaklı kamu kurumunun yazılı izni olamadan hiçbir tasarrufta bulunulamaz.

Bir Yorum Gönder