HAK

Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması kişinin tasarrufuna bağlı bir yetkidir. Eşya hukuku açısından ayni haklar ve şahsi haklar olarak ikiye ayrılır. Ayni haklar, mülkiyet hakkı gibi herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Şahsi haklar ise kira hakkı gibi sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır.

Bir Yorum Gönder