HALİHAZIR HARİTA

Halihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durumu ifade etmek için kullanılır. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelmektedir. Nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar ve kat adetleri, kaldırımlar, yollar ve sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, tarla sınırları, ağaçlar, nehir, orman, elektrik direkleri gibi çalışılan alanda bulunan her şey halihazır haritada gösterilir ve 1/2500, 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak hazırlanır. Belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı ve uygulaması, işletmesi, imar planı ve diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla belediyeler tarafından veya iller bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalara halihazır harita denir. İmar planı sınırları dışında  kalan yerlerde konut veya işyeri yapılarına ruhsat alınabilmesi için Mevzii İmar Planı’nın, yani Halihazır Haritası’nın hazırlatılması gerekmektedir.

Bir Yorum Gönder