HANE HALKI

Aralarında akrabalık bulunup bulunmadığına bakılmaksızın aynı evi paylaşan ve aynı kazandan yemek yiyen, gelirleri ve giderleri bir olan, bir veya birkaç kişinin meydana getirdiği topluluğa hane halkı denir.

Bir Yorum Gönder