HASILAT KİRASI

Türk Borçlar Kanunu’nda ürün kirası olarak isimlendirilmektedir. Kiraya verenin ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerin toplanmasını bir bedel karşılığında kiracıya bırakmayı üstlendiği bu sözleşme türüne hasılat kirası adı verilir. Kira sözleşmeleri sadece kullanma imkanı verirken hasılat kirası hem kullanma hem de yararlanma imkanı verir. Ortakçılık olarak da tabir edilen bu sözleşme türünde masrafların hangi tarafa ait olacağı, elde edilecek ürünün hasılatının hangi oranda pay edileceği belirtilir. Oran belirtilmemişse o yörenin kabul gören değerine göre işlem yapılır.

Bir Yorum Gönder