HİBE (BAĞIŞ)

Hayatta olan kimseler arasında gayrimenkullerin karşılıksız olarak mülkiyetinin devredilmesi işlemidir. Yaşı küçük olanların veya vasiyet altında bulunan kişilere ait gayrimenkuller veli veya vasilerince hibe edilemez. Mal ortaklığına giren gayrimenkuller üzerinde karı ve kocanın bağışta bulunmaları ancak birlikte hareket etmeleriyle mümkündür. Rücu şartıyla bağış yapılabilir. Böyle bir durumda bağış yapılan bağış yapandan önce ölürse, gayrimenkulün mülkiyeti bağış yapana geri döner. Rücu şartına bağlı hibeler veraset ve intikal vergisinden istisna edilmiştir. Tapu harcının az ödenmesi nedeniyle uygulamada hibe yönüne gidildiği görülmektedir. Ancak bu durumda işlem daha sonra veraset ve intikal vergisine tabi olacaktır.

Bir Yorum Gönder