İFRAZ (AYIRMA)

Tek parsel olarak tapu kütüğünde kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün, birden fazla parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Daha kolay satılabilmesi, imar planlarının uygulanması, değer artışı, hisseli yerlerin müstakil hale dönüştürülmek istenmesi, gayrimenkulün parçalara ayrılarak bir kısmının satılmak istenmesi, tamamı yerine bir kısmının ipotek edilmek istenmesi, arazinin sadece bir kısmında bir yatırım yapılmak istenmesi gibi sebeplerden dolayı ifraz işlemi tercih edilir.

Bir Yorum Gönder