İHTİYATİ TEDBİR

Sahibinin gayrimenkul üzerinde tasarrufta bulunmasını engellemek için ilgili mahkeme kararıyla tapu kütüğüne koydurulan şerhe denir. Bir gayrimenkulün üzerinde ihtiyati tedbir şerhi varsa devir, temlik, ayni bir hak kurulması mümkün değildir. Ayrıca gayrimenkul üzerinden bu şerh kalkmadıkça da haciz şerhi veya başka bir ihtiyati tedbir şerhi verilmesi mümkün değildir.

Bir Yorum Gönder