İMAR PLANI

Bir kentin her türlü sosyal, kültürel, çevre, ulaşım gibi işlevlerini, yapılaşma kurallarını ve yerleşme düzeninin belirleyen plan. Bir imar planı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken ilkeler hukuk, devlet, açıklık, genellik, üst dereceye bağlılık, kamu yararı, zorunluluk, esneklik, geniş kapsamlılık, uzun süreli olma, bilimsellik olarak tanımlanabilir.

Bir Yorum Gönder