İRTİFAK HAKKI

Gayrimenkul sahibinin, kendi mülkünü bir başkasının kullanmasına, yararlanmasına izin verdiği ve mülkiyet hakkını sınırlayan bir haktır. Bedelli veya bedelsiz olarak tesis edilebildiği gibi süreli veya süresiz olarak da tesis edilebilir. Sahibine, hakkın konusu gayrimenkul üzerinde kullanma ve yararlanma yetkisi veren sınırlı ayni hakların genel adıdır. Medeni Kanun’da irtifak hakları; intifa hakkı, sükna hakkı, geçit hakkı, kaynak hakkı, üst (inşaat) hakkı ve diğer irtifak hakları olarak gösterilmiştir. İrtifak hakkının tesisi, başkalarına devir yapılabilecek şekilde ve 20 yıldan fazla süreli kurulursa daimi ve müstakil irtifak hakkı şeklinde tescil edilir. Bedelsiz irtifak hakkının kurulması, hibe hükümlerine tabidir.

Bir Yorum Gönder